Vroue in die Bybel

Nr 1 in die vroue reeks – Die Maagd Maria

Lukas 1:26-38

Nr 2 in die vroue reeks – Marta en Maria

Lukas 10:38-42 en Johannes 12:1-3 en Markus 14:3-8

Nr 3 in die vroue reeks – Maria Magdalena

Johannes 20:11-18 en Lukas 8:1-3

Nr 4 in die vroue reeks – Prominente vroue in Simson se lewe

Rigters 13

Nr 5 in die vroue reeks – Ester en Isebel

1 Konings 21:25,1 en 2 Konings, Ester 7 en Hebreërs 6:13-20