Bybelstudie – Waarlik Vry

Liewe Leser
Ek wonder waarom hou jy nou hierdie studie in jou hand? Wat is jou hartsbegeerte? Hoe lyk die vryheid waarna jy soek?

Vryheid… dit waarna ons al verlang van ons kleuterdae af…
“Ek self mamma, ek self!”

Vryheid… dit wat ‘n jongmens sy eie keuses wil laat maak.

Vryheid… dit waaraan ons krampagtig probeer vasklou as die ouderdom ons al meer afhanklik maak van ander se kom en gaan en wil en weë.

Partykeer knoop ons soeke na vryheid ons in sondes vas wat ons oneindige seer en hartseer en alleen bring. Maar die goeie nuus is dat daar wel vryheid is wat vrede en vreugde en sekuriteit bring. En dit is die vryheid waaroor ons gaan gesels.

Dit is ‘n Vryheid wat gaan oor ‘n losmaak van dit wat ons vasknoop en verstrengel. ‘n Vryheid wat ons vasmaak en bewaar in Christus Jesus.

Ek wil jou aanmoedig om getrou te wees in die deurwerk van die studies. Die persoonlike stiltetye waarmee jy in die week voor die Here gaan sit, mag dalk by tye moeilik raak. Nie omdat die vrae moeilik is nie, maar omdat dit jou binne-toe laat kyk. En ‘n mens is nie altyd so gretig om daar binne rond te karring nie.

My gebed is dat die Here jou sal lei om die binne-toe kyk saam met Hom te doen. Dat jy bereid sal wees om Jesus toe te laat om jou daardeur te wys wat ware vryheid beteken.

Ek wil jou ook aanmoedig om nog verse in die Skrif te soek rondom die betrokke tema. Dit sal jou help om die Here se stem mooi te hoor. Die Woord is lewend en kragtig. Dit het beslis die antwoorde op jou vrae.

Maar nou gaan ek jou eers groet, want ek kan nie wag om self met hierdie reis te begin nie. Ek weet die Here wil ook vir my die kosbaarheid van Sy liefde openbaar. En dit mag ek eenvoudig nie misloop nie.

Mag jy geseën word in hierdie sewe weke.
Ek sien jou langs die pad.

Ellison

Liewe Groepleier…

Ek is opgewonde oor die reis na ware vryheid wat vir ons voorlê. Jy sekerlik ook.
Ek wil net gou een en ander oor die studies deel.

Jy sal sien dat elke groepstudie met ‘n prentjie begin. Daardie tekening groei soos wat die studies vorder. Jy is natuurlik baie welkom om self die prent by die groepsbyeenkoms te teken soos wat ons deur die 7 weke stap.

Elke week begin met ‘n groepsbyeenkoms waartydens ons dan die Bybelse beginsels en waarhede van die tekening vir daardie week behandel. Gedurende die week werk elkeen tydens sy stiltetyd deur spesifieke aspekte van dit waaroor ons in die groep gesels het. Daar is 5 stiltetydstudies. Dit sal goed wees as daar ‘n geleentheid kan wees waar mense by die groepbyeenkoms kan terugvoer gee oor die week se stiltetye. Hulle mag ook vrae hê.

Dit mag wees dat julle as groep die behoefte het om die week se stiltetye ook as groepstudies te hanteer. Dit sal inderdaad kosbaar wees. Maar ek stel voor dat julle eers fokus op die 7 groepstudies en dan daarna teruggaan om die stiltetydstudies ook as groepstudies te hanteer.

Elke groep is uniek. Elkeen het sy eie seer en behoeftes en uitdagings. My gebed is dat jy ‘n fyn aanvoeling sal hê sodat jy die Here se hart sal hoor in die leiding wat jy gee.
Kontak my gerus as daar vrae is of behoefte aan verdere persoonlike gesprek.

Groete en seën

Ellison Mouton
ellisonmouton@yahoo.co.uk

Inhoud
Saam om die Woord: Week 1 10
En God het gesê… 10
My tyd vir stil wees 13
Week 1: Dag 1 – God het my lief 13
Week 1: Dag 2 – God is heilig 17
Week 1: Dag 3 – God van verhoudings 20
Week 1: Dag 4 – God is regverdig 23
Week 1: Dag 5 – God is… 27
Saam om die Woord: Week 2 33
Het God regtig gesê…? 33
My tyd vir stil wees 36
Week 2: Dag 1 – Die vyand 36
Week 2: Dag 2 – Keuse? 40
Week 2: Dag 3 – Sonde bring skaamte 43
Week 2: Dag 4 – Sonde bring vrees 47
Week 2: Dag 5 – Sonde blameer 50
Verlore! Absoluut verlore! 55
My tyd vir stil wees 58
Week 3: Dag 1 – Verwerping 58
Week 3: Dag 2 – Minderwaardigheid 62
Week 3: Dag 3 – Vrees 66
Week 3: Dag 4 – Bitterheid 70
Week 3: Dag 5 – Selfsugtigheid 73
Saam om die Woord: Week 4 79
Ek sal self 79
My tyd vir stil wees 81
Week 4: Dag 1 – “Ek is darem ‘n goeie kerkmens.” 81
Week 4: Dag 2 – “Ek is darem nie so sondig soos party ander nie.” 84
Week 4: Dag 3 – “Die Bybel behoort anders verstaan te word.” 87
Week 4: Dag 4 – “’n God van liefde sal my nie straf vir my sonde nie.” 91
Week 4: Dag 5 – “Daar is nie ‘n lewe hierna nie. Die koninkryk is hier en nou.” 95
Saam om die Woord: Week 5 99
Want so lief het God die wêreld 99
My tyd vir stil wees 102
Week 5: Dag 1 – Want so lief het God die wêreld gehad… 102
Week 5: Dag 2 – Ek besef en bely my sonde 106
Week 5: Dag 3 – Ek gee die beheer van my lewe aan Jesus oor 110
Week 5: Dag 4 – Hy vul my met Sy Gees 114
Week 5: Dag 5 – Ek is ‘n nuwe mens!!! 117
Saam om die Woord: Week 6 122
Nuwe Mens 122
My tyd vir stil wees 126
Week 6: Dag 1 – Om God te verheerlik 126
Week 6: Dag 2 – Om oor die sonde te heers 130
Week 6: Dag 3 – Om die aarde te vul 133
Week 6: Dag 4 – Wat nou? Ek het gesondig! 136
Week 6: Dag 5 – Vergifnis herstel verhoudings 139
Saam om die Woord: Week 7 145
‘n Lewe van Oorwinning 145
My tyd vir stil wees 148
Week 7: Dag 1 – Versterk deur die Woord 148
Week 7: Dag 2 – Verbind deur gebed 151
Week 7: Dag 3 – Ek getuig oor U wonderdade 154
Week 7: Dag 4 – Groei in ‘n geloofsgemeenskap 158
Week 7: Dag 5 – U alleen die Koning van my lewe 161
‘n Paar gedagtes oor Bybelstudie 166

Saam om die Woord: Week 1
En God het gesê…
Genesis 1:26-31 en Genesis 2:16-17
Ek wil vir jou ‘n prentjie teken. Een wat vertel van waar God se pad met alle mense begin het. Ons ken die skeppingsverhaal baie goed. Vir sommige is dit nie veel meer as ‘n kleutertyd-vertelling nie. Maar dit is nie. Dit is die begin van die wonderlike waarheid van God se liefde.
Dit begin met ‘n lyn wat geen begin of einde het nie. Net so was God van altyd af daar. Hy sal vir altyd wees. Hy is ewig. Hy het geen begin of einde nie. Hy IS die Begin en die Einde. Wat weet jy nog van God?
Daar is soveel wat ons van Hom kan sê. Hy is sonder sonde, almagtig, vol liefde, regverdig…. En dan weet ons ook dat Hy uit niks uit geskep het. Alles wat ons sien is deur Hom geskep, ook wat ons nie sien nie. Alles wat Hy gemaak het was goed. Baie goed. Die mens ook. Selfs die duiwel is ‘n gevalle engel wat eens goed was. Hy het alles voorsien wat die mens nodig gehad het. Al wat hulle moes doen was om Hom te verheerlik en te heers oor die skepping. Hulle moes Hom net gehoorsaam. Dan sou hulle altyd in Sy teenwoordigheid kon leef.
Kom ons lees Genesis 1 en 2. Kan jy jou die niks en leeg voorstel voor die Skepping? God wil ook in jou duisternis en chaos inspreek deur hierdie studies. Is jy gereed?

1. Nou dat jy die hele prentjie het, kan ons weer Gen 1:1-3 en Gen 1:6,9,11,14,20 en 24 lees. Watter frase word die hele tyd herhaal? Wat sê dit vir jou van wie God is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Gen 1:26-28 lyk nogal anders. Hoe het God te werk gegaan toe Hy die mens geskape het? Wat sê dit vir jou oor God as ‘n God van verhoudings?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Gen 2:7 gee meer detail oor hoe God hierdie besluit van Hom uitgevoer het. Hy doen

ook iets wat Hy nie met die res van die lewende wesens gedoen het nie. Wat is dit?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. In Gen 2 beskryf die Here die skepping op ‘n ander manier. Ons sien meer detail oor spesifieke skeppingsaksies. Ons leer ook meer van die verhouding waarin God met Adam staan. Wat vertel Gen 2:18-25 ons van hoe die Here ons behoeftes verstaan? Watter woorde van Adam vertel vir ons dat die Here by magte is om in ons verhoudingsbehoeftes te voorsien?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ons leer God ook ken as ‘n doelgerigte God. Niks gebeur toevallig nie. Alles is geskape met ‘n spesifieke plan in gedagte en dit is natuurlik om Sy Naam te verheerlik. Wat lees ons in Gen 1:26-28 oor wat die Here in gedagte gehad het toe Hy die mens geskape het?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ons kan God egter nie verteenwoordig as ons Hom nie gehoorsaam nie. In Gen 2:15-17 lees ons van nog ‘n opdrag. Eintlik ‘n verbod. Die Here verbied hulle om van die vrug van die boom in die middel van die tuin te eet. Wat vra die Here eintlik van hulle? En hoe sal dit help om die opdrag van Gen 1:26-28 uit te voer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Gehoorsaamheid aan God bekragtig ons nie net nie, dit gee ook vir ons ‘n veilige ruimte. ‘n Geborgenheid. Watter vers in hoofstuk 2 teken vir jou ‘n prentjie van absolute onskuld en rustigheid in die teenwoordigheid van die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kom ons vat saam
Kan dit waar wees? Is dit werklik moontlik dat God self tydens die skepping van die mens Sy lewensasem aan die mens gegee het? Die asem wat sal aanhou lewe selfs al gaan ons liggaam eendag sterf? Ek wens ek kon nou die Engelse woorde “mind boggling” gebruik. Want ons verstand kan dit nie absorbeer nie.
Net Hy kon met ‘n woord, lewe bring waar daar niks was nie. Net Hy kan met ‘n woord lig bring waar daar duisternis en chaos is. Net Hy kan die seer genees wat gekom het uit gebroke verhoudings met ons pa of ma.
Die beeld wat jy van God het is dalk skeef getrek deur dit wat jou pa aan jou gedoen het. Of dalk het ander gebeure jou idee van God kom mismaak. Kom ons laat Hom toe om ons prentjie weer reg te stel. In ons persoonlike stilword gaan ons op vyf eienskappe van God fokus sodat ons Hom kan leer ken vir wie Hy regtig is.
Neem asseblief vrymoedigheid om in volgende week se groepbyeenkoms dit wat die Here aan jou persoonlik oor Hom openbaar het, met die ander te deel. Lees gerus ook wyer as die gedeeltes wat aangegee is en vul die verse aan soos jy nog ontdekkings maak oor God se karakter.

My tyd vir stil wees
Week 1: Dag 1 – God het my lief

“God het jou lief…” Lieflike woorde nè? Of dalk nie? Watter emosies speel in jou hart as jy dit hoor? Is daar ‘n warm geborgenheid? Of dalk ‘n siniese ongeloof?
Om te hoor dat God jou liefhet is vir baie van ons baie keer so abstrak dat dit doodeenvoudig nie ons harte roer nie. As die lewe nog soveel seer en verwerping oor jou uitstort is dit byna onmoontlik om te glo dat God jou liefhet. Wanneer mens nie liefde ervaar van die mense die naaste aan jou nie, is dit nog moeiliker om te glo dat God jou kan liefhê.
Tog weet ons dat die Woord van God absoluut waar en betroubaar is. 1 Joh 4:16 stel dit eenvoudig. “God is liefde.” Kom ons kyk net na ‘n paar verse wat dit vir ons verduidelik. Selfs al voel jy bietjie skepties…

Vader,
Sal U my asseblief vandag ontmoet uit U Woord? U ken my hart. U weet presies hoe ek oor U voel. Dankie dat U verstaan. Dankie dat U hoor. Open my hart vir wat U aan my wil openbaar.
Amen

1. Ons vra maklik waar die Here was toe ons in een of ander moeilike situasie was. Of toe ons aangerand is. Of toe ‘n geliefde vermoor is. Wat leer Jes 63:9 ons oor waar Hy was?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Soms is die redding waarvan Jes 63:9 praat maklik om te sien. Soms sien ons dit eers jare later raak. Dalk sukkel jy steeds om dit raak te sien. In Jeremia 31:3-4 bemoedig Jeremia die volk wat in ballingskap sit. Al vir jare. Waaraan kan hulle vashou in die tyd waar hulle geen uitkoms sien nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. In Hosea sien ons hoe die Here eenvoudig aanhou en aanhou om ons lief te hê. Sy liefde roep en trek en dra.
Lees Hos 11:3-4. Wat het die Here vir Efraim gedoen? Watter van daardie dinge het die Here al vir jou gedoen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Efraim bly egter hardkoppig volhard in sy sonde. Hoor net hoe stort die Here Sy liefde uit in Hos 11:8-9. Hoor net hoe diep is Sy liefde. Wat sê dit vir jou oor hoe die Here oor jou voel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ten spyte van ons onvolmaaktheid bly die Here getrou in Sy liefde. Hoe beskryf Sefanja die Here se hart teenoor sy kinders in Sef 3:17?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Die toppunt van God se liefde sien ons met die koms van Jesus. Hy, self God, sondeloos en heilig, kom lê Sy lewe af sodat ons kan lewe. Dit is te groot om te begryp. Kyk hoe vertel Johannes dit in 1 Joh 3:16 en 4:9-10. Wat beteken dit vir jou dat Jesus jou so liefhet dat Hy Sy lewe aflê sonder dat jy iets kon doen om dit te verdien?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Rom 5:6-8 verduidelik dit nog verder. Hoe voel Jesus oor jou? Wat het Hy gedoen om Sy liefde aan jou te bewys? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor God se liefde
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Week 1: Dag 2 – God is heilig

Dat God liefde is, is vir ons ‘n veilige gedagte. Selfs al is jy op ‘n plek waar jy voel dat dit nie vir jou persoonlik so is nie, kan mens tog identifiseer met liefde. Maar heiligheid is iets anders. Hoe kan mens identifiseer met Foutloosheid? Sondeloosheid? Met Lig waarin daar nie eers ‘n mikrodeeltjie duisternis is nie? As mens aan die heiligheid van God dink dan verskyn daar skielik ‘n reusagtige afstand tussen die mens en God. Hoe kan dit ooit oorbrug word?
In die verse wat volg gaan jy tyd kry om die heiligheid van God te oordink. Deel gerus in die groepstudie wat jy ontdek het.

Here God
Dit is met huiwering dat ek nou hierdie verse oor U heiligheid gaan lees. Ek weet ek is nie perfek nie. Om die waarheid te sê, ek besef ek het baie foute. Ontmoet my asseblief in U groot genade. Open my hart om verwonderd te staan voor U heiligheid.
Amen

1. Daar is soveel in die Woord vir ons opgeteken oor mense se reaksie wanneer hulle met God se heiligheid gekonfronteer word. Dink maar aan Moses by die brandende doringbos en Paulus op die pad na Damaskus. Jesaja het ook die heiligheid van God beleef. Wat sien jy in Jes 6:1-5 oor God se heiligheid? Hoe het Jesaja gereageer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Op die eiland Patmos sien Johannes in Openbaring 4 ook ‘n visioen van die hemel. (Jy kan gerus maar die hele hoofstuk lees.) Wanneer ons fokus op Open 4:8-11 besef ons dat ons nooit op aarde werklik die heiligheid van God kan begryp nie. Hoe reageer die 24 ouderlinge op die heiligheid van God? Wat sê hulle?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dit is eers wanneer mens besef hoe heilig God is dat ons besef hoe sondig ons is. Lees Eks 19:10-11 en 16-20 en Eks 20:18-21 om te sien hoe die volk gereageer het toe hulle maar ‘n klein stukkie van God se heiligheid ervaar het.

Hoe maklik of moeilik is dit om in die Here se teenwoordigheid te kom? Hoekom sê jy so?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hoe beskryf Johannes God in 1 Joh 1:5? Wat sien jy uit 1 Joh 1:6 raak oor hoe ‘n kind van God se lewe sal lyk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. In Lev 20:7 gee die Here ‘n opdrag wat Hy ook verskeie kere regdeur die Skrif herhaal. Wat is dit? Dink jy dit is moontlik om dit na te kom? Waarom sê jy so?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Na alles wat ons gelees het kan ons nie anders as om te erken dat God absoluut heilig en ontsagwekkend is nie. Die opdrag om in die lig te wandel soos Hy in die lig is en heilig te wees soos Hy heilig is, lyk totaal onmoontlik. En dit is ook. Uit onsself is dit eenvoudig nie haalbaar nie. Wat lees ons oor Jesus in Heb 4:15?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Paulus het eerstehands ervaar hoe Jesus, wat sonder sonde is, ‘n pad oopmaak na die genadetroon soos wat Heb 4:16 sê. Wat was Paulus se reaksie toe hy met Jesus se heiligheid gekonfronteer word in Hand 9:3-6? Het jy al onder die indruk van God se heiligheid gekom?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor God se heiligheid
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Week 1: Dag 3 – God van verhoudings

As ons oor verhouding dink, besef ons baie vinnig dat dit iets is wat van twee kante moet kom. Dit vra dat elke party moeite sal doen om die ander se hart te ken en te verstaan. Dit vra dat ons mekaar se behoeftes sal verstaan. Ons is egter so dikwels op ons eie dinge ingestel dat ons nie net verhouding met die mense die naaste aan ons misloop nie, maar veral ook verhouding met God.
Van God se kant af doen Hy van die begin van die skepping af moeite om Hom aan ons te openbaar. Hy wil hê ons moet Hom kan ken en vertrou. Die probleem is dus nie by Hom nie. Dit is by ons. Dikwels het mense nie die vrymoedigheid om met God te praat nie. God is immers heilig. En ons nie. God se liefde is egter groter as dit. Hy wil ons naby Hom hê.
Kan dit wees? Wil die Almagtige, Heilige God werklik met óns in verhouding staan?
Kom ons kyk na ‘n paar Skrifgedeeltes.

Vader
Ek kan amper nie dink dat U met my, ‘n sondaar, in verhouding wil staan nie. Wys asseblief U hart oor verhoudings aan my deur hierdie gedeeltes. Verhelder my geestesoë sodat ek U hart sal kan sien.
Amen

1. Die Here het van die begin af op verskillende maniere gewys dat Hy ‘n God van verhoudings is. In die tuin van Eden het Hy vir Adam ‘n maat gegee wat by hom pas. Lees Gen 3:8. Wat kan ons uit hierdie vers aflei oor hoe die verhouding tussen hulle en God was voor die sondeval?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dit moes ‘n vreeslike gevoel gewees het om daardie intieme wandel met God so skielik te verloor. In Genesis 5 lees ons van Henog. Terwyl almal sterf eindig sy lewe op aarde anders. Wat sien jy uit Gen 5:24 en Heb 11:5 oor sy verhouding met God? Hoe sou jy die verhouding tussen twee mense beskryf wat saam “wandel”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Die Here wil inderdaad met ons in ‘n noue verhouding staan. Wat vertel Jakobus 2:23 oor hoe Abraham se verhouding met God gelyk het? Hierdie verhouding het ook van twee kante gekom. Hoe het dit gebeur volgens Gen 12:1 en 4?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Wat vertel Num 12:7-8 vir jou oor die verhouding tussen God en Moses? (Blaai gerus maar deur die verhale van die trek deur die woestyn as jy hierdie vers in aksie wil sien.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Uit die eerlikheid waarmee Dawid met die Here in die Psalms gepraat het, kan ons sien dat Hy ‘n intieme verhouding met God gehad het. Wat vertel Psalm 139 jou van God se betrokkenheid by jou persoonlik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. En toe kom Jesus om as mens vir ons God se liefde te bewys. Hy kom tree fisies in verhouding met mense. Wat vertel Joh 10:11 en 27-30 vir jou oor die verhouding waarin Hy met jou wil staan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Uit onsself sal ons nooit in die regte verhouding met God kan staan nie. Wat het Jesus kom doen om die verhouding waarin Hy met jou wil staan te bewerkstellig? Wat beteken dit vir jou vandag? Lees Joh 15:13-15.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor God se verhouding met die mens
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 1: Dag 4 – God is regverdig

Waaraan dink jy as jy die woord regverdig hoor? Dink jy ook aan dinge soos eerlik en billik? Ek weet nie van jou nie, maar ek voel veilig by iemand wat regverdig optree want dan weet ek dat daardie persoon betroubaar is. Dit gee my ‘n gevoel van geborgenheid.
Regverdigheid het egter ook ‘n ander kant. Een wat straf tot gevolg het vir die wat ongehoorsaam is. Dit is daardie kant van regverdigheid wat vir ons nie so lekker op die oor val nie.
Maar as ons mooi daaroor dink bring die straf-deel ook sekuriteit.
In die volgende verse gaan ons ietsie leer van God se regverdigheid en hoe dit ons lewens raak. Deel gerus ook jou opinie hieroor met die res van die groep tydens julle volgende saamwees.

Vader
Regverdigheid is vir my ook belangrik. Veral wanneer dit my tot voordeel is. Maar dalk verstaan ek dit nie heeltemal reg nie. Laat my asseblief sien hoe U regverdige liefde lyk.
Amen

1. In Numeri 23:19-20 lees ons kosbare eienskappe van die Here raak. Wat sê dit vir jou van hoe Sy regverdigheid in die praktyk lyk? Jy kan ook kyk na Ps 119:89.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Dawid brei meer uit oor hoe God se regverdigheid lyk. Hoe word die Here se regverdigheid geopenbaar en wat is die gevolg vir ons volgens Ps 19:8-10?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. In Nehemia 9 is Nehemia besig om met die Here te praat. Hy probeer nie die sonde wegsteek wat veroorsaak het dat die volk in ballingskap weggevoer is nie. Watter belangrike ding lig hy uit in Neh 9:33-34?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. God se regverdigheid vereis dat Hy sonde moet straf. Maar hoe sal ons dit ooit kan dra? Wat het God se regverdige liefde gedoen volgens Jes 53:5 en 11?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wat sien jy raak oor Jesus se regverdigheid in Johannes 5:30? Op grond waarvan is Sy oordeel regverdig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Net ‘n mens kon betaal vir die sonde van ‘n mens. Dit is immers die regverdige ding om te doen. Maar dit moet ‘n mens sonder sonde wees. Net Jesus, omdat Hy ook God is en dus sonder sonde is, kon betaal. Wat is die lieflike realiteit wat nou in 1 Joh 1:7-9 ‘n werklikheid is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Omdat God heilig is kan niemand met hulle sonde in Sy teenwoordigheid wees nie. Omdat Hy regverdig is moet Hy sonde straf. Omdat Hy liefde is betaal Hy self vir ons oortredings. Hoe dink jy gaan God se regverdigheid uitspeel met die wederkoms teenoor die wat Sy genade aangeneem het? En teenoor die wat dit verwerp?
Lees Open 20:12,14-15 en Open 21:1-4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor God se regverdigheid
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 1: Dag 5 – God is…

Vyf dae is heeltemal te min om oor God te praat. Ons weet nou dat Hy ons liefhet met ‘n ondeurgrondelike liefde. Ons weet ook dat Hy heilig is en dat daar geen sonde in Hom is nie. Ons weet dat Hy met ons in verhouding wil staan. En ons weet dat Hy, omdat Hy regverdig is, die Enigste Een is wat so ‘n verhouding kan bewerk.
Destyds, by die brandende doringbos, wou Moses weet hoe hy God aan die volk in Egipte moet voorstel. Wie moes hy sê is die God wat sê dat hulle uit Egipte moes trek? Die Here sê toe hy moet sê dat “EK IS” hom gestuur het. In hierdie laaste studie van die week gaan ons kyk na die sewe kere waar Jesus, die Seun van God, ook gesê het: “EK IS”.
Onthou om nog verse by te voeg oor wie God vir jou is sodat jy dit kan deel met die res van die groep.

Vader
Eintlik weet ek so min van U. Daar is soveel wat ek nie verstaan nie. Soveel wat ek nog nie weet nie. Maak asseblief hierdie verse lewend in my hart sodat ek U kan sien.
Amen

1. Net nou die dag praat ons weer van iets wat “broodnodig” is. Waarmee vergelyk Jesus Homself in Joh 6:35,48 en 51? Wat wil Hy met hierdie beeld vir JOU sê?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jesus voed ons gees. Maar Hy is nog iets vir sy kinders. Wat sien jy in Joh 8:12? As jy hierdie beeld in gedagte hou, hoe dink jy lyk die lewe van iemand wat nie aan Jesus behoort nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Lees Joh 10:1-9. In Joh 10:7-9 sê Jesus dat Hy die deur vir die skape is. Watter sekuriteit gee dit vir die wat aan Hom behoort as jy Joh 10:1-6 lees?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hoe verduidelik Joh 10:11 en 14-15 wie Jesus is vir elkeen wat Sy uitnodiging aangeneem het om deur Hom in die Vader se huis in te kom? Wat beteken dit vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wanneer Jesus met Martha praat voordat Hy vir Lasarus uit die dood opwek, sê Hy iets ingrypend in Joh 11:25. Wat sê dit vir jou oor Jesus se mag oor lewe en dood?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Daar is net een manier hoe iemand deel kan hê aan die opstanding en die lewe. Wat sien jy in Joh 14:6? Wat dink jy beteken dit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 Vir elkeen wat besef dat Jesus die Lewe is en Hom aanneem wag daar ‘n lieflike verbondenheid met Jesus. Wat sien jy uit Joh 15:1 en 5?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor wie God vir jou is
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Saam om die Woord: Week 2
Het God regtig gesê…?
Genesis 2:16-17 en Genesis 3

In die Skrifgedeelte wat ons sopas gelees het, sien ons dat die volmaaktheid waarvan ons verlede week gepraat het, nou aan skerwe gespat het. Op ons prentjie sal jy sien dat die duiwel in die Tuin van Eden ingesluip het.
Hy is God se teenstander. Hy wil die mens wegskeur van God af. Hy kom met ‘n slinkse vraag wat vir Eva in ‘n gesprek intrek: ”Het God regtig gesê…?” So saai hy die saadjie van twyfel. Hy plant die saad van meer te begeer as wat hulle reeds het. Die duiwel maak God tot leuenaar deur te sê dat Adam en Eva nie sou sterf nie. Hy gebruik dieselfde strategie steeds vandag.
Adam en Eva moes kies. Moet hulle God gehoorsaam of toegee aan hulle eie begeerte om goed en kwaad te ken soos God? Tot nou toe het hulle immers net die goeie van Eden geken. Hulle keuse bring God se oordeel oor hulle en die hele mensdom. Fisies het hulle later gesterf. Maar geestelik het hulle dadelik gesterf. Hulle het hulle verhouding met God verloor. Hulle verloor die Ewige Lewe. Hulle, en almal na hulle is nou op ‘n pad wat gaan uitloop op die ewige dood. Die hel. Die plek van ewige pyn en verwyt…
Kom ons gaan terug in tyd om daardie vreeslike dag te bekyk.

1. Adam en Eva het alles gehad wat nodig was. Daar was vrede en harmonie tussen hulle en ook tussen hulle en God. Die duiwel kom egter met ‘n baie slinkse aanslag. Wat sien jy uit Gen 3:1-5 oor die strategie wat hy volg om Eva geïnteresseerd te kry?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Eva hanteer die situasie sonder om Adam se hulp in te roep. Aanvanklik is sy sterk, maar wanneer die duiwel sê dat hulle soos God kan wees, kyk sy met ander oë na die vrugte. Lees Gen 3:6 en kyk watter sintuie en begeertes laat haar toegee aan die sonde.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Die eerste teken van die geestelike dood waarin Adam en Eva hulle bevind het sien ons in Gen 3:7. Watter emosie het Adam en Eva ervaar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wanneer mens skaam is oor iets verloor jy jou openheid teenoor God. Wat doen Adam en Eva in Gen 3:8-10 toe die Here na hulle roep? Watter emosie ervaar hulle nou?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Die vrees wat uit sonde voortspruit veroorsaak dat ons bang is om verantwoordelikheid te neem vir ons dade. Dan blameer ons maklik. Adam blameer nie net vir Eva nie. Vir wie blameer hy eerste in Gen 3:12?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Sonde se gevolge loop baie wyer as net die persoon wat oortree. Watter gevolge sien ons in Gen 3:14-19?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Maar dit is nie al nie. Wat lees jy in Gen 3:23-24 oor die invloed van sonde op Adam en Eva se verhouding met God?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kom ons vat saam
Die vreeslike verlorenheid.
Die vreesaanjaende verlatenheid.
Die wroeging en selfverwyt.
Maar hier, al het hulle dit nie verstaan nie, het God reeds hoop gebring. Want Hy belowe dat daar Iemand gaan kom wat die duiwel se kop gaan vermorsel. God maak self vir hulle klere van vel wat Hy gekry het deur self die eerste diere te slag. Hierdie is die eerste bloed wat ooit gevloei het. Eendag sou Hy self die Offer wees wat die mens se skaamte volkome sal bedek.
In ons stiltetyd gaan ons hierdie week die gebeure rondom die sondeval van nader ondersoek. Maak gerus aantekeninge van dit wat die Here openbaar sodat julle dit met mekaar in die groepstudie kan deel.

My tyd vir stil wees
Week 2: Dag 1 – Die vyand

In verlede week se stiltetyd het ons die lieflike voorreg gehad om ietsie van God se karakter te leer ken. Hierdie week lyk dinge ongelukkig bietjie anders.
In vandag se stiltetyd maak ons kennis met die duiwel. Hy was eers een van die Here se engele. Openbaring 12:7-10 vertel vir ons dat hy en ‘n deel van die engele in opstand gekom het teen God. In die oorlog wat tussen die engele ontstaan het, is hy en die engele wat by hom was verslaan en uit die hemel gewerp.
Sy rebellie eindig egter nie daar nie. Hy staan God in alles teë. Daarom spits hy sy aanval toe op die mens sodat hy bestaande verhoudings kan vertroebel en kan keer dat mense tot geloof kom. Die naam Satan, beteken dan ook “teenstander”.
Sy belangrikste strategie is leuens. Soms is dit ‘n ligte verdraaiing van die waarheid. Soms gebruik hy selfs Skrif, soos wat hy in Matt 4 met Jesus gedoen het, maar met ‘n verdraaide toepassing of agenda. Soms lyk hy selfs baie kerklik en godsdienstig met tekens en wonders en mooi rituele. Maar in werklikheid soek hy na mag vir homself en geestelike dood vir die mens.
Dit is nie nodig om diep te grawe in die werk van die duiwel nie. Wanneer mense in die bank geleer word om vervalste note uit te ken, leer hulle nie al die duisende moontlike vervalsings nie. Nee, hulle leer net die eienskappe van die ware noot. Dan is dit maklik om te sien watter note vervals is.
Met dit in gedagte gaan ons nou na ‘n paar verse kyk.

Vader
Dit is nie lekker om te dink aan die duiwel nie. Maar ek besef dat sy aanvalle groot en slinks is. Rus my asseblief deur hierdie verse toe sodat ek nie mislei sal word nie.
Amen

1. Die eerste eienskap wat ons verlede week van God geleer het, is dat Hy liefde is. Dus het Hy ons beste belang op die hart. Wat leer ons uit Johannes 10:10 oor die duiwel se ingesteldheid teenoor die mens?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ons het ook gesien dat God heilig is en dat daar geen sonde in Hom is nie. Hoe beskryf 1 Joh 3:8 die duiwel vir ons?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nog ‘n kosbare eienskap van ons Vader is dat Hy altyd die waarheid praat. Sy woord is vas en waar. Wat lees ons in Joh 8:44 oor die aard van die duiwel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Toe ons oor die regverdigheid van God gepraat het, het ons gesien dat Hy betroubaar en billik en konsekwent is. Die duiwel is egter totaal anders.
Wat sien jy raak in 2 Thess 2:9-10? (Jy kan maar vers 7-8 ook lees.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Dit is nie altyd maklik om die werking van die duiwel raak te sien nie. Wat word jy wys uit 2 Kor 11:14 oor die rede daarvoor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Die duiwel het in Hand 16:16-17 die waarheid gepraat oor die werk van Paulus en Silas, maar met ‘n bose agenda. Soos wat hy ook met Jesus gemaak het. Wat vertel Matt 4:6 oor die bron wat die duiwel gebruik het om Jesus te versoek? En wat is die Bron wat Jesus gebruik het om hom mee te weerstaan (Matt 4:7 en 10)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Alhoewel die duiwel alles in sy vermoë sal bly doen om ‘n wig tussen God en mens in te dryf, veg hy ‘n verlore stryd. Sy einde is reeds bepaal. Watter bemoediging is daar vir jou persoonlik in Kol 2:14-15, Matt 25:41 en Open 20:10?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die kontras tussen God en die duiwel
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 2: Dag 2 – Keuse?

Het jy ook al gewonder oor die boom in die middel van die tuin? Mense het baie vrae daaroor. Party wil weet waarom die Here nie vir Adam en Eva gekeer het nie. Baie mense sê God is nie ‘n God van liefde nie want Hy het mense geskape met ‘n vermoë om teen Hom te sondig en nou straf Hy hulle daarvoor.
Die vrye wil waarmee Hy ons geskape het is egter iets baie kosbaars. Dit is iets wat net die mens mee geskape is. Ons is nie robotte nie. Ons kan kies. Ons kan kies tussen lewe en dood. Ons kan kies om los te breek uit sonde en seer. Selfs al voel dit of jy nie in jou situasie ‘n keuse gehad het oor wat met jou gebeur het nie, het jy nou die kans om te kies hoe jy op daardie seer wil reageer.
In vandag se studie gaan ons kyk na verse wat praat oor die keuses wat mense kan maak, maar ook oor die keuse wat Jesus gemaak het om jou te red.

Vader
Dankie dat U my geskape het om te kan kies. Here, ek het al so dikwels verkeerd gekies. Praat met my deur hierdie verse sodat ek beter keuses kan maak.
Amen

1. Die boom van kennis van goed en kwaad was die manier waarop Adam en Eva kon wys dat hulle kies om God lief te hê. Maar hulle kies anders. En van toe af is die mens eintlik in rebellie teen God. Daarom bly die vraag: “Wie is regtig die Koning van jou lewe?” Watter opsies gee Josua in Jos 24:14-15? Kan jy dalk ”afgode” in jou eie lewe identifiseer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Blaai gou weer na Gen 2:15-17. Adam het opsies gehad. Hy moes basies kies tussen dood of lewe. Watter verband sien jy met Deut 30:19?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Soos jy nou net in Deuteronomium gesien het is daar nie die opsie om twee lewens gelyk te lei nie. Dit is of die een of die ander. Of die lewe of die dood.

Wat sien jy uit Eseg 18:31-32 en Eseg 33:11 oor wat noodsaaklik is om die lewe te verkry?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Reeds voor die skepping het God al geweet dat Adam en Eva sou val vir die duiwel se leuens. Hy kon kies om ons in ons sonde en seer te los. Maar Hy kies anders. Wat vertel Rom 5:7-8 jou van die manier waarop Jesus Sy liefde vir jou wys?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Lees Fil 2:5-8. Niemand het Jesus verplig om mens te word nie. Hy kon kies om in die Hemel in heerlikheid te bly of om aarde toe te kom en verneder te word. Wat het dit van Hom gevra? Wat beteken dit vir jou persoonlik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ek weet nie of ons ooit werklik sal verstaan hoe lief Jesus ons het nie. Eers wanneer ons besef hoe groot ons sonde is en hoe nodig ons ‘n Verlosser het, kan ons begin om iets daarvan te verstaan. Lees Joh 15:13-14. Lees dit nou weer, maar hierdie keer met jou eie naam daarin. Wat beteken die verse vir jou persoonlik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Lees Heb 12:1-2. Sien jy Jesus se groot liefde raak? ‘n Liefde wat so groot is dat dit vir ons moed gee om een vir een klaar te maak met dit wat ons vasbind? Watter dinge sou jy graag wou aflê?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse wat ons aanmoedig om Jesus te kies
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 2: Dag 3 – Sonde bring skaamte

Die een oomblik was Adam en Eva nog gelukkig in God se teenwoordigheid. Daar was vrede en vreugde en gemeensaamheid tussen hulle en God. Die volgende oomblik ervaar hulle die vreeslike realiteit van ‘n geestelike dood. Die vernietigende effek van sonde. Hulle is skaam en skuldig en afgesny van God. Kan jy dink hoe hulle gevoel het?

Vader
Ek verstaan maar te goed van skaamte en skuldig voel oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Help my asseblief om binne-toe te kyk sodat ek sal besef wat die effek van sonde op my lewe is. Maak my hart oop vir U oplossings.
Amen

1. In Gen 3:7-8 lees ons wat gebeur het die oomblik toe Adam en Eva van die vrug van die boom geëet het. Watter emosies dink jy het hulle beleef?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Hierdie skuld en skaamte was totaal oorweldigend. Wat het hulle in Gen 3:8 gedoen toe hulle die Here in die tuin hoor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Om skaam te wees oor iets wat jy verkeerd gedoen het is nie die probleem nie. Om skuldig te voel ook nie. Die probleem is dat ons wegkruip vir die enigste Een wat ons kan help. Hoe verduidelik Dawid vir ons die gevolge van so ‘n wegkruip in Ps 32:3-4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Die duiwel probeer egter ook iets anders. Hy wil mense laat dink dat hulle eintlik nie so sondig is nie. Wat sien jy in 1 Joh 1:8 en 10 hieroor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wat het Dawid ervaar toe hy sy sonde bely het in Ps 32:5-7?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Die duiwel se strategie is soms om jou so skaam te maak oor sonde dat jy dink die Here sal jou nooit vergewe nie. Maar wat sê die Here in Jes 1:18?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Dalk voel jy steeds dat dit wat jy gedoen het te erg is. Dalk voel jy dat God nooit na jou sal luister nie. In Jes 59:1 sê Hy dat Sy oor nie te doof is om te hoor nie. Sy arm is ook nie te kort om te help nie. God se hart is om die verhouding te herstel. Wat sal Hy volgens 1 Joh 1:9 vir jou doen as jy jou sondes opreg voor Hom bely? Het jy iets wat jy nou met Hom wil regmaak?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die skaamte en skuld wat sonde bring en die vergifnis wat Jesus gee
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 2: Dag 4 – Sonde bring vrees

Eers was Adam en Eva in perfekte harmonie met God. Die vrede wat hulle ervaar het, het egter eensklaps verdwyn om plek te maak vir ‘n emosie wat hulle nog nooit beleef het nie. Vrees.
Hulle vrees God se straf. Hulle vrees Sy heiligheid. Hierdie vrees verwyder hulle van God. Dit is ‘n vrees wat keer dat hulle na Hom toe kan hardloop met hulle sonde.
Maar God kom na hulle toe. Hy kom soek na húlle.
Vrees vir God is nie noodwendig sleg nie. Wanneer daardie vrees gaan oor respek en eerbied, is dit goed. Wanneer dit jou laat besef hoe nietig en sondig jy is en hoe groot en almagtig en heilig God is, bring dit jou juis by die besef dat net Hy in staat is om jou te red.
God wil nie hê dat vrees ons van Hom moet verwyder nie. Hy wil ons juis nader trek.

Vader
U ken my hart. Ek kruip eintlik maar ook weg vir U omdat ek bang is dat U my sonde gaan sien en my gaan straf. Openbaar asseblief U waarheid vandag aan my.
Amen

1. Wanneer mens Gen 3:7-10 lees, tref die vreeslike realiteit van Adam en Eva se keuse om teen God te sondig jou. Watter emosie laat Adam en Eva wegkruip vir die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Die Here los hulle egter nie daar agter die bos nie. Wat doen Hy in Gen 3:9?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Net soos destyds met Adam en Eva, roep die Here ook na ons. Maar ons hou aan wegkruip. Op watter manier roep die Here in Sag 1:3-4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wanneer ons nie na die Here se sagte stem wil luister wanneer Hy deur sy diensknegte praat nie, moet Hy noodwendig harder na ons roep. In Amos 4:7-11 noem die Here pertinente dinge wat Hy gestuur het om die volk tot bekering te roep.
Watter situasies gebruik die Here op die oomblik in jou lewe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Is dit nie tragies nie? Elke keer stuur die Here ‘n ramp. Elke keer bly die volk se harte hard. Eendag gaan die tyd van genade en roep verby wees. Wat lees ons in Open 6:15-17 oor hoe die mense gaan reageer wat die genade van die Here aanhoudend verwerp het? Hoe gaan hulle probeer wegkruip? En waarom wil hulle wegkruip?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Dieselfde Johannes wat Openbaring geskryf het, praat in een van sy briewe ook van die oordeelsdag. Wat leer ons uit 1 Joh 4:17-18 oor wie op daardie dag sal vrees en wie nie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Daar is net een manier waarop ons op ‘n plek kan kom waar ons nie uit vrees straf verwag nie. Lees Luk 23:39-43. Wat was die groot verskil tussen die twee misdadigers as jy kyk na hulle ingesteldheid teenoor Jesus? Hoe vergelyk hulle reaksie op Jesus se liefde met wat jy in jouself en die mense om jou ervaar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor vrees en Jesus se antwoord daarop
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 2: Dag 5 – Sonde blameer

Wanneer jy skaam en skuldig voel oor iets wat jy gedoen het, is dit natuurlik om te probeer om die skuld op iemand anders te pak. Veral as jy bang is vir die straf wat gaan kom.
In Gen 3:11-13 sien ons hoe Adam en Eva probeer om hulle sonde op iemand anders se skouers te laai. Maar dit kan nooit die skuld daarvan wegneem nie. Niemand anders kan die skuld van jou sonde dra sodat jy vry kan uitgaan nie. Niemand kan die blaam vat vir wat jy gedoen het nie. Geen mens kan in jou plek pa-staan vir jou oortredings nie.
In die volgende verse gaan ons kyk wat die Here hieroor sê. Met die groepbyeenkoms kan jy gerus jou insigte met die ander deel.

Vader
Ek moet sommer nou al bely dat ek so dikwels eerder blameer as om verantwoordelikheid vir my foute te neem. Maak asseblief my hart oop vir die regte manier van dink en optree.
Amen

1. Alhoewel Eva die een is wat versoek is, praat die Here eerste met Adam omdat hy die hoof is van die huis. Vir wie blameer Adam eerste in Gen 3:12? En tweede?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ons blameer dikwels die Here vir rampe en swaarkry. Dalk nie direk nie, maar omdat ons weet dat Hy almagtig is neem ons Hom dikwels kwalik dat Hy nie ingegryp het soos ons gedink het goed sou wees nie. Vir watter dinge het jy al die Here kwalik geneem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Ons kan nie altyd die werking van die Here verstaan nie. Maar is dit reg om God te blameer vir ons verkeerde besluite? Wat sien jy in Rom 14:12 oor verantwoordelikheid neem vir jou dade?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Ons probeer egter ook dikwels om die blaam en die straf wat gaan volg te omseil deur dit op ander te plaas. Adam het die skuld op Eva gepak en Eva het weer die slang beskuldig. Maar dit kon nie die blaam van hulle sonde afwas nie. Wie het op die ou end ingetree en ons blaam gedra as ons kyk na Kol 2:13-14?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jesus het reeds die prys betaal vir ons sonde. Maar as ons nie verantwoordelikheid neem vir ons dade nie sal ons nie vergifnis kan ontvang nie. Wat sien jy in Ps 51:5-7 raak oor verantwoordelikheid neem vir jou sonde? (As jy wil kan jy die hele Psalm 51 lees.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wanneer jy erken dat dit wat jy gedoen het iets is wat jy teen God gedoen het en dat jy aan Hom verantwoording moet doen, kan jy ook met vrymoedigheid voor Hom buig om vergewe te word. Wat wil Dawid hê moet die Here vir hom doen in Psalm 51:9 en 11-13?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Dawid het groot blydskap ervaar oor die vergifnis wat die Here vir hom gegee het. Wat sien jy raak as jy na Psalm 51:10 en 14-15 kyk? Het jy iets wat jy nou met die Here wil regmaak?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor blamering en verantwoordelikheid neem vir sonde
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Saam om die Woord: Week 3
Verlore! Absoluut verlore!
Romeine 3:10-23 en Romeine 1:18-32

Ons prentjie neem ons nou na die realiteit van ons menswees. Rom 3:23 sê dat die mens van God verwyder is. Ons het nie deel aan sy heerlikheid nie. Die pad waarop die mens nou is sal nooit vanself by die Hemel uitkom nie. Die keuse wat Adam en Eva uitgeoefen het, plaas die mens nou op ‘n pad van ewige verlorenheid. Alleen, afgesny van die gemeenskap met die Vader. Ons oë is met ‘n sluier toegemaak soos 2 Kor 3:14-15 sê. Hierdie skeiding kan deur geen mens verwyder word nie.
Die mens is verlore. Absoluut verlore!
Ons almal word gebore met ‘n natuurlike neiging om sonde te doen. Daar is niemand wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Ons sien elke dag hoeveel makliker dit is om ‘n verkeerde ding te doen as ‘n regte ding. Kyk maar net na ‘n kleuter. Niemand hoef ooit vir ‘n kleuter te leer om stout te wees nie. Dit kom sommer vanself.
Ons het egter al so gewoond geraak aan sonde dat ons nie meer besef hoe erg dit eintlik is nie. Ons besef nie die erns en vernietigende effek daarvan nie.

1. Kan dit waar wees dat ALMAL gebore word met ‘n sondige natuur en daarom die ewige dood verdien? Dalk voel jy dat jy self ‘n voorbeeld is van ‘n goeie mens. God sal tog sekerlik nie goeie mense in die verderf instuur nie? Wat sê Rom 3:23 hieroor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dit is so verdoemend. Want om van die heerlikheid van God afgesny te wees beteken noodwendig die ewige verderf. Wat maak dat ons nie mooi kan raaksien wat God wil hê ons moet sien nie? Wat is dit wat ons verblind volgens Jes 59:1-2?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ons het in verlede week se persoonlike stiltetye ‘n paar keer gesien dat God na ons uitreik. Uit Rom 3:11 en 18 sien ons dat die mense egter die openbaring van God se liefde en heerskappy ignoreer. Daar is niemand wat na God soek nie. Daar is ook nie meer by mense ‘n vrees, respek of ontsag vir God nie. Hoe lyk die lewe van sulke mense volgens Rom 3:10-19 en Rom 1:26-31? Watter van daardie dinge sien jy vandag ook uitspeel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Elkeen van ons was op een of ander manier al ‘n slagoffer van ‘n hele paar van die sake wat ons nou net gelees het. Maar ongelukkig moet ons erken dat ons ook baie keer al die een was wat van daardie dinge aan ander gedoen het. In 1 Kor 6:9-10 en Gal 5:19-21, noem Paulus ‘n paar dinge op wat ons vandag ook sien. Skryf die lysie oor sodat dit beskryf wat ons vandag in die moderne lewe sien. Is daar iets op die lys wat nie jouself of iemand anders op een of ander manier benadeel of sal benadeel nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Ons is baie keer geneig om sekere van hierdie sondes wat Paulus so opnoem oor te slaan wat onsself betref, maar uit te lig waar dit ander aangaan. Of ons besluit dat ons darem nie so sondig soos die meeste ander is nie. Wat leer ons uit Jak 2:10-11 oor iemand wat amper volmaak lewe maar dit net-net nie regkry nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Stem jy nou saam dat niemand van ons ons op enige manier kan verontskuldig nie? Dit is uiters belangrik dat ons dit sal besef. Want alhoewel God uiters geduldig is met ons, gaan daar ‘n tyd kom wat genade gaan uitloop. In Rom 1:19-20 sien ons dat God moeite doen sodat mense Hom kan ken. Wat doen God volgens Rom 1:24-25 as mense steeds hulle rug op Hom draai?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Om oorgegee te word aan sondige begeertes omdat die betrokke mens die waarheid verruil vir die leuen is vreeslik. Kyk gou weer na 1 Kor 6:9 en die laaste deel van Gal 5:21. Wat is die uiteinde as mens volhard in sonde en dus so in opstand teen God bly lewe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kom ons vat saam
Almal, ja, ALMAL het gesondig en daarom kan hulle nie deel hê aan die heerlikheid van God nie. Ons kan nie met sonde in die hemel inkom nie. Selfs nie eers met een klein sondetjie nie. Die uiteinde is ‘n ewigheid wat in die Woord beskryf word as ‘n plek van ‘n geween en ‘n gekners van tande.
Maar onthou jy nog wat ons in die eerste studie oor God se hart vir sondige mense gelees het? Onthou jy nog wat Hy in Hosea 11:8 en 9 gesê het? Hy wil ons nie opgee nie. Sy liefde brand te sterk. Hy wil ons juis vrymaak.
Gedurende hierdie week se persoonlike stiltetydstudies kry ons die geleentheid om die Here toe te laat om hierdie saak vir ons verder oop te sluit. Kom ons laat Hom toe om ons te oortuig van dit wat nog verkeerd is in ons lewe sodat ons dit met Hom kan regmaak.
Sy hart is dat almal die genadegawe wat Hy berei het sal aanvaar.

My tyd vir stil wees
Week 3: Dag 1 – Verwerping

Daar is niemand wat nog nooit verwerping ervaar het nie. Vir party was dit dalk minder intens en sporadies. Vir baie is dit egter iets wat al so lankal deel van hulle lewe is dat dit hulle identiteit geword het.
Verwerping is in werklikheid ‘n direkte gevolg van die sondeval. Dit was nie God wat vir Adam en Eva verwerp het nie. Dit was hulle wat van Hom af weggebreek het. Die geestelike konneksie en lewe en verhouding wat daar was, is oombliklik verbreek en die gevolg is ‘n groot gat wat net God kan vul. Daarom het elkeen van ons ‘n groot behoefte en hunkering na die liefde van God as Vader.
Ons hunker ook na die liefde van mense.
En dit is reg so. Dit is hoe God ons gemaak het. Maar wanneer die mense wat vir ons lief behoort te wees ons seermaak en dalk selfs doelbewus verwerp, veroorsaak dit ‘n ongelooflike seer. Ons natuurlike reaksie is om op ‘n manier te vergoed vir dit wat ek nie by my hartsmense kry nie. Baie van die sondes waaroor ons in die groepstudie gepraat het is juis ons pogings om net op een of ander manier hierdie gat toe te kry. Op een of ander manier wil ons net wegvlug van die seer.
Maar Jesus het ‘n beter antwoord. Hy wil graag daardie leemte vul. Hy sal elkeen wat na Hom toe kom nooit verwerp nie, want Hy verstaan wat dit beteken om verwerp te word.

Vader
Verwerping is so pynlik waar. Ek kyk in my hart en ek sien die seer van verwerping daar. Ek kan dit nie self hanteer nie. Ek probeer al so lank. Bedien asseblief deur hierdie verse my hart met die waarheid van U liefde.
Amen

1. Verwerping is ‘n baie alleen-woord. ‘n Jy-pas-nie-in-nie-woord. Hoe sal jy verwerping definieer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ons is geskape om liefde te gee, maar ook te ontvang. Ons gesin is die eerste plek waar dit moet gebeur. Hoe beskryf Ef 5:21-6:4 die verskillende gesinslede se rolle?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ongelukkig leef gesinne meestal nie in hierdie soort harmonie nie. Elkeen wil gewoonlik sy eie belang bevredig. Lees Fil 2:3-4. Is daar insidente uit jou grootwordjare wat op ‘n positiewe of negatiewe manier met hierdie verse verband hou?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dalk was jou kinderjare oor die algemeen veilig en vol liefde. Maar dalk is die meeste herinneringe seer en ongelukkig. Dalk ‘n pa wat net nooit daar was nie, of ‘n ma wat jou broer of suster voorgetrek het. Of dalk het jy selfs nooit jou biologiese ouers geken nie. Wat beteken Jer 31:3 en Ps 139:15-16 vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Die verwerping wat ons van mense beleef is erg. Maar wanneer ons beleef dat die Here ons verwerp is dit ondraaglik. Wat is dit wat maak dat dit vir ons voel of die Here ver is volgens Jes 59:1-4? Watter dinge staan daar op die oomblik tussen jou en die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. In ‘n poging om van jou intense seer ontslae te raak het jy dalk betrokke geraak in verhoudings of gewoontes wat besig is om jou lewe te vernietig. Dinge waarvan ons in die groepstudie gelees het. Maar die Here nooi jou uit om na Hom te kom en by Hom vervulling te vind. Lees Jes 41:8-10 rustig deur. Lees dit weer, maar hierdie keer met jou eie naam sodat jy die Here se persoonlike uitnodiging kan hoor. Wat roer daar nou in jou hart?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Verwerping is iets wat ongelooflik diep sny. As ons toegee aan die seer wat dit veroorsaak sal dit ons vernietig. Wie verstaan dit beter as Jesus? Wie is ooit so verwerp soos Hy? Kyk net watter lieflike belofte staan in 1 Pet 2:4-10 opgeteken vir elkeen wat met hulle verwerping voor Jesus breek en Hom as Verlosser aanneem. Wat sien jy raak wat vir jou wys dat Jesus jou verwerping wil omdraai in absolute aanvaarding? Hoe wil jy daarop antwoord?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor Jesus wat my nie verwerp nie maar nader trek
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 3: Dag 2 – Minderwaardigheid

‘n Direkte gevolg van die verwerping waaroor gister se studie gegaan het, is ‘n gevoel van minderwaardigheid. Dit lyk nie by almal dieselfde nie. Party jaag roem, eer en aansien na. Ander is lamlendige slagoffers van hulle omstandighede.
Minderwaardigheid is gedurig besig om eie prestasies of besittings of selfs sondes met ander mense s’n te vergelyk. Mense probeer so bepaal of hulle in ‘n bepaalde situasie beter of slegter as iemand anders is. Op die manier word mense slawe van mekaar. Mense dink dat geld of prestasies of belangrike posisies jou minderwaardigheid sal wegneem. Maar dit sal net nooit goed genoeg kan wees nie. Dit bly ‘n gejaag na iets wat net nooit bevredig nie. Dit word ‘n bose kringloop wat net jou minderwaardigheid versterk.
Kom ons kyk of die Woord ons vandag kan lei om minderwaardigheid uit die Here se oogpunt te sien. Hoe lyk ons eie pogings? Waarna kyk God? Hoe kan ek begin om oor my minderwaardigheid te kom?
Deel gerus jou insigte met die res van die groep in die week wat kom.

Vader
Minderwaardigheid is al so deel van my lewe. Ek kom nie eers meer agter hoe dit my lewe beheer nie. Leer my uit hierdie verse wie ek regtig is. Leer my wie ek vir U is.
Amen

1. Ons meet dikwels ons waarde aan waar-ek-bly-en-wat-ek-ry. Paulus noem nog ‘n paar dinge wat in sy tyd nogal belangrik was. Hoe sou jy Fil 3:4-6 se prestasies oorskryf in vandag se konteks?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Ons beoordeel en meet nie net onsself teen ander nie. Ons meet ook ander mense volgens ons eie verstaan van hoe ‘n waardevolle mens lyk. Waaraan moes die Here Samuel herinner toe hy vir Dawid moes gaan salf in 1 Sam 16:7?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Verwerping, waaroor ons gister gepraat het, bring mens dikwels in sondes wat oor verhoudings gaan. Dikwels seksuele verhoudings. Minderwaardigheid lei gewoonlik tot sondes van ‘n meer materiële aard. Of mense raak betrokke in sondes wat meer aansien en eer kan bring. Kyk bietjie weer na Rom 1:28-31. Watter van daardie dinge dink jy kom juis vanuit ‘n gevoel van minderwaardigheid?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jesus meet egter ons waarde totaal anders. Vir Hom gaan dit nie oor ons prestasies of goeie werke nie. Dink maar aan die ryk jongman. Wat het Hom dan gemotiveer om vir ons te sterf as ons Hom nie met ons dade en dinge kan beïndruk nie? Wat sien jy uit Rom 5:8 en Joh 3:16?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Selfs al weet ons dat die antwoord in Jesus lê, dink ons dikwels dat ons eers ‘n sekere standaard van goed-wees moet bereik voordat Jesus ons sal aanvaar. Wat beteken Jesus se woorde in Matt 9:13 vir jou persoonlik? Waarna soek Jesus?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Jesus het ‘n hart vir ‘n gebroke gees. Vir iemand wat weet dat hy ‘n sondaar is. Alhoewel Jesus nog meer verwerp is as wat ons ooit sal wees, het Hy nie met minderwaardigheid gesukkel nie. En die rede? Hy was verbind aan die Vader. Sy Gees was een met die Vader. Wat kan volgens Rom 8:14-17 jou deel wees as jy jou lewe aan Jesus oorgee?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Om jouself so totaal oor te gee mag vir jou vreesaanjaend klink omdat die bekendheid van die verwerping en minderwaardigheid jou op ‘n vreemde manier veilig laat voel. Dit is immers al vir jare deel van jou bestaan. Ek wil jou aanmoedig om te besluit om ten minste ‘n begin te maak om hierdie gevoelens te oorwin. Lees Rom 12:1-2 ‘n paar keer rustig. Watter “stappe” sien jy raak? Waar moet jy begin?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor my waarde in God se oë
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 3: Dag 3 – Vrees

Verlede week het ons reeds oor vrees gepraat as ‘n direkte gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid aan God. Ons het toe meer aandag gegee aan die aspekte rondom die bang wees vir God. Hierdie week gaan ons fokus op hoe vrees en bekommernis in ons lewens uitspeel.
Vrees is iets wat ons almal al in een of ander vorm ervaar het. Vrees kan ‘n goeie ding wees. Dit beskerm jou en motiveer jou om planne te maak. Vrees vir die Here is ook goed, want dit gaan oor respek. Dit gaan oor weet hoe groot en heilig en almagtig God is. En daardie wete laat Sy kinders veilig voel.
Maar daar is ‘n vrees wat van ‘n blote alledaagse bekommernis kan eskaleer tot ‘n vreesaanjaende angs. Dit is ‘n vrees wat jou kan lamlê. As dit nie aangespreek word nie, kan dit jou fisies siek maak. Psigies ook.
In die geval van Saul lees ons in 1 Sam 28 dat sy vrees hom na ‘n heks geneem het sodat sy hom kon inlig oor hoe die oorlog sou afloop. Vrees kan jou dood kos. Geestelik ook. Kyk maar wat staan in Open 21:8.
Vrees is een van die duiwel se grootste wapens. Want vrees staan direk teen dit wat God voor staan, naamlik liefde.
Daarom is dit dringend noodsaaklik om God se perspektief op hierdie saak te kry.

Vader
U weet van die angs en bekommernis wat in die hoeke van my hart wegkruip. U weet hoe dit my baie keer eenvoudig lamlê. Breek asseblief deur my angs en vrees sodat ek waarlik in U teenwoordigheid en sorg rus en vrede kan vind.
Amen

1. Vrees steek kop uit wanneer mens voel dat dinge buite beheer is. Selfs kinders van die Here voel soms magteloos. Terwyl party na die Here draai vir uitkoms, soek ander hulp by verskillende okkultiese praktyke. Wat sê die Here oor hierdie dinge in Lev 20:6?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Daar is egter net Een God. Net Een Helper. In Ps 46:11 sê Hy ons moet stil raak in ons angs, ons moet bedaar en erken dat Hy God is. Watter belangrike punte sien ons oor die almag van God in Rom 8:31-39? Is daar enige van jou vrese of bekommernisse wat vir God onmoontlik sou wees om te hanteer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dikwels sukkel mens om die wéét van wie God is, by jou verstand verby te kry tot in jou hart. Fil 4 gee egter ‘n paar praktiese riglyne aan kinders van die Here. Fil 4:4-5 gee ‘n opdrag wat ons moet uitvoer selfs al speel ons gevoelens nog nie saam nie. Hoe kan jy dit prakties in jou situasie toepas? Selfs teen jou gevoelens in?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Om jou in die Here te verbly beteken eenvoudig dat jy nadink oor die lieflikheid van wie Hy is. Dit gaan daaroor dat jy sy genade doelbewus sal raaksien en Hom daarvoor loof. Wanneer mens so op die Here fokus, leer jy om Hom met al meer en meer te vertrou. Kan jy aan praktiese maniere dink om jou vrees en angs en bekommernis by die Here te los soos Fil 4:6-7 sê?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. As jy mooi oor jou bekommernis en vrees dink, dan gaan dit oorwegend oor dinge in die toekoms waaroor jy geen beheer het nie. Jy weet nie eers of dit wel so sleg gaan uitspeel soos jy verwag nie. Jou vrese oor jou mense se veilligheid kan hulle dikwels ook nie beskerm nie. Net die Here kan.
Fil 4:8-9 het ‘n hele lysie van dinge waarop ons ons gedagtes moet rig sodat ons vrede sal ervaar. Wat sien jy vir jou persoonlik daarin wat jy prakties sal kan toepas om jou te help om jouself nie in ‘n donker diepte in te dink nie? Lees ook Kol 3:2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vir elkeen wat reeds sy hart aan Jesus gegee het, is Fil 4:19 ‘n wonderlike versekering van God se voorsiening, veral op geestelike vlak. Lees ook Matt 6:25-34. Wat is daar wat jy nodig het wat God nie by magte is om te voorsien nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Daar is ‘n baie belangrike aspek van vrees wat uitkom in Matt 6:24-25. En dit is dat vrees of nie vrees nie gaan oor wie ons aanbid. Aanbid ons God? Of aanbid ons eintlik Mammon? Vertrou ons God volkome of maak ons op ons eie vermoë staat? Ons kan nie twee here dien nie. Lees ook wat sê 1 Joh 4:15-18 oor die verband tussen ons verhouding met Jesus en vrees. Wat sê die Here vir jou persoonlik hieroor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse wat my vrees verdryf
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 3: Dag 4 – Bitterheid

Bitterheid is soos ‘n wurm wat jou van binne af opeet. Soos ‘n vuur wat verteer. Verwerping en minderwaardigheid kan dalk nog op ‘n manier weggesteek word, maar bitterheid trek sy lelike lyne op jou gesig. Dit bring hardheid in jou oë en dit sny deur jou woorde. Dit vreet jou en jou mense stelselmatig op.
Maar waar kom dit vandaan? Hoe kry mens daardie wortel van bitterheid uitgeroei? Deel gerus ook jou insigte met die groepie by julle volgende saamwees.

Vader
Bitterheid is iets wat nie vir my so lekker klink nie. Wys my asseblief as daar by my enige vorm van bitterheid is, sodat ek dit met U kan regmaak. Ek wil weer U vrede in my lewe ervaar.
Amen

1. Verbittering is iets wat so maklik in jou hart kan inglip. Dit gebeur heel dikwels dat mens verbitterd raak omdat jy reg was oor ‘n saak, maar jy verloor die argument of die besluit loop dalk in ‘n ander rigting, of iets in daardie lyn. En dit gebeur selfs met kinders van die Here. Kyk maar net wat het tussen Paulus en Barnabas gebeur. Paulus en Barnabas het ‘n besondere bediening gehad. Die gemeente het hulle afgesonder om sáám ‘n sendingreis te onderneem. Maar wat was die gevolg van die verbittering wat ontstaan het na die skerp verskil waarvan ons in Hand 15:36-40 lees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Soms kom daar bitterheid tussen mense a.g.v. ‘n meningsverskil soos met Paulus en Barnabas. Soms kom daar bitterheid oor swaarkry. Job het bitterheid inderdaad goed geken. Wat het in sy hart gewoel as jy kyk na Job 10:1-3? Ervaar jy ook iets daarvan in jou hart?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. In Job 27:2-4 sien ons dat Job oortuig is dat hy nie verkeerd is nie, en tog gaan dit so sleg. Wie het hom die bitterheid aangedoen? Hoe dink jy voel hy daaroor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Rom 3:10-18 skets ‘n hartseer prentjie. Dink jy dit is moontlik dat bitterheid die rede kan wees vir ‘n lewe wat in soveel ongelukkigheid geleef word? Kyk nou na vers 10-11 en ook vers 18. Wat dink jy is die hoofrede dat daar bitterheid in mens se hart ontstaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. As iemand nie vir God ontsag het nie, gaan hy ook nie voor God wil buig nie. En as hy nie voor God buig nie, is die Eie Ek, wat tog so maklik gekrenk word, baas. Dan is dit net eie belang wat nagejaag word. Voor jy weet het bitterheid ‘n wortel geword wat baie slegte vrug voortbring. Wat is volgens Heb 12:14-15 die gevolge van bitterheid?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Bitterheid is vernietigend. Dit besoedel en besmet en maak seer. Kyk maar net na al die dinge waarvan Ef 4:30-32 praat. Is daar enige van die dinge in Ef 4:31 wat jou lewe kenmerk? Daar is net een manier om daarmee te breek sodat ons in liefde en vrede kan leef. Watter oplossing gee Ef 4:32?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Om te vergewe is ook ‘n keuse. Mens kan vashou aan dit wat die verbittering veroorsaak het en ‘n slagoffer daarvan bly, of mens kan vergewe en vry uitgaan. In Heb 3:12-15 lees ons van ‘n paar kosbare praktiese riglyne wat ons kan help om uit verbittering los te breek. Wat sien jy raak rondom die kwessie van uitstel om reg te maak? Wat beteken dit vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die aflê van bitterheid
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 3: Dag 5 – Selfsugtigheid

Vandag praat ons oor selfsug. In werklikheid gaan elkeen van die sake wat ons deur die week oor gepraat het oor selfsug. Of noem dit dan selfgerigtheid. Of eie belang. Of watter naam jy ook al wil gee vir ‘n lewe waar EK op die troon sit. ‘n Lewe waar EK beheer wil uitoefen en waar EK die middelpunt wil wees. Ja, selfs al is dit iets soos verwerping of minderwaardigheid, gaan dit steeds oor EK wat nie goed genoeg is of goed genoeg behandel word nie.
En daarom het al hierdie dinge, en elkeen van die sondes waaraan ons kan dink, selfsugtigheid in gemeen.
Jy sal seker met my saamstem dat selfsugtigheid en eie belang dus direk teenoor God se gesag staan. Kom ons kyk na ‘n paar gedeeltes wat ons oë sal oopmaak vir die gevare en gevolge, maar ook vir die oplossing om selfsugtigheid te kruisig.
Deel gerus met die volgende groepsessie dit wat die Here vir jou oopbreek met die res van die groep.

Vader
Ek wil nie graag aan myself dink as selfsugtig nie. Dit klink darem so egosentries. Maar ek moet aanvaar dat dit iets is wat so deel is van die mens dat ek seker sal moet erken dat daar by my ook selfsugtigheid is. Openbaar asseblief my hart aan my sodat ek reg voor U kan lewe.
Amen

1. Ons het al na Gal 5:19-21 gekyk, maar kom ons blaai weer soontoe. Dink bietjie na oor die praktyk van elkeen van daardie sondes. By watter een sou jy sê is selfsugtigheid die wortel? Of by watter sonde speel selfsugtigheid en eiegeregtigheid ‘n sleutelrol?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Die praktyke waarna ons nou net gekyk het teken vir ons ‘n duidelike prent van die lewe van mense op die onderste lyn van ons prentjie. Dit pas vir ons by mense wat Jesus nie ken nie. Maar is dit moontlik dat mense in die kerk kan sit en skuldig kan wees aan selfsugtigheid?

Wat skryf Jakobus in Jak 3:14-16 oor wat ‘n selfsugtige lewe sê van jou geestelike lewe? Wat is die gevolg van so ‘n lewe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Paulus praat ook oor selfsug in die gemeente. Watter oplossing het hy daarvoor as ons kyk na Fil 2:3-4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Om nederig te wees is makliker gesê as gedaan. Wat leer ons uit Kol 3:12-17 oor hoe ‘n lewe moet lyk wat nie net aan sy eie belang dink nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Daar bestaan baie programme en kursusse om mense te help om beter mense te word. Maar dit is nie volhoubaar nie. Dit put jou net uit as jy probeer om appels aan ‘n doringboom te laat groei. Die wortelstelsel van die boom moet verander. Maar hoe? Wat sien jy uit Gal 5:16 en 24?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Maar hoe kruisig ek daardie begeertes? Dit is ‘n proses van losmaak van dit wat agter is en uitstrek na wat voor is. Lees Rom 12:1, Rom 13:13-14 en Kol 3:9-10. Hoe werk dit in die praktyk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jesus het vir ons die volmaakte voorbeeld gestel. Kyk net hoe verduidelik Fil 2:5-8 vir ons hoe Jesus Homself verneder het sodat Hy ons kon red. Hoe lyk die lewe van iemand wat in volle oorgawe aan Jesus aan die Eie Ek gesterf het en nou vervul is met die Heilige Gees? Wat sien jy uit Gal 5:22-26? Is so ‘n lewe ook die begeerte van jou hart?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor ‘n lewe van nederigheid, vry van selfsug
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

Saam om die Woord: Week 4
Ek sal self
Psalm 49:1-16 en Rom 6:23

Verlede week het ons die geleentheid gehad om voor die spieël van die Woord ons harte te ondersoek. Dit het ons gebring by ‘n plek waar ons kon besef dat elke liewe een van ons sondig is. Wil jy dalk iets deel van dit wat jy ervaar het?
Wanneer mens besef dat jy die Here nodig het, is jou natuurlike reaksie ongelukkig dikwels dat jy uit jou eie krag wil probeer om goed en reg te leef sodat die Here jou kan aanvaar. Hierdie week se prentjie vertel ons van die lere wat mense bou om by die Here te probeer uitkom.
Maar is dit moontlik om self jou redding te bewerk?
Kom ons kyk wat sê die Skrif hieroor.

1. As daar nou iemand is wat goed genoeg gelewe het om die Ewige Lewe te verdien, was dit die ryk jongman van wie ons in Matteus 19 en Lukas 18 lees. Wat was sy hartsbegeerte volgens Matt 19:16? En hoe wou hy dit verwesenlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jesus wys hom, sommer so terloops, op ‘n baie belangrike feit. Wat wou Jesus hê moes die jongman weet as ons kyk na Matt 19:17 en Luk 18:19?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dit lyk egter nie of die jongman snap dat net God alleen goed is nie. Kyk byvoorbeeld na Matt 19:18-20 en Luk 18:20-21. Hoeveel punte uit 10 dink jy het die jongman homself gegee vir sy onderhouding van die Tien Gebooie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Selfs met ‘n tien uit tien ervaar hy steeds nie vrede nie. Want in Matt 19:20 wil hy weet wat hy dan nog kortkom. Lees Jesus se direkte antwoord aan hom in Matt 19:21 saam met Matt 6:24. Onder wie se gesag staan die jongman en wat is die implikasies?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Waarom is dit nie vir ons moontlik om deur ons goeie dade in die hemel in te kom nie? Wat sien jy uit Jak 2:10-11 en Jes 64:6?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Uit Jak 2:10-11 is dit duidelik dat selfs die beste mens homself nie tot by die punt van sondeloosheid kan werk nie. Wat verdien so ‘n mens, en dan natuurlik elke mens, dan om te ontvang? Kom ons kyk wat sê Rom 6:23 se eerste deel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Die prys wat God op die lewe van ‘n mens stel is ontsaglik hoog. Om iemand los te koop is geen geringe saak nie. Wat sien jy in Ps 49:8-10 hieroor raak? En in Heb 9:11-14?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kom ons vat saam
Selfs ons beste pogings kan nie ons sonde kanselleer nie. Al probeer ons hoe hard, ons sal steeds hier diep binne weet dat iets nog kort. Dat Iemand nog kort.
In die week wat kom gaan ons kyk na vyf verskillende maniere wat mense gebruik om te probeer om van hulle verlorenheid weg te kom. Dikwels besef mens nie eers dat jy besig is om jou redding te probeer verdien nie. Daarom gaan ons na ‘n paar dinge kyk wat baie mense verkeerdelik kan laat dink dat hulle saak met die Here reg is terwyl dit in werklikheid vreeslik verkeerd is. Volgende week kan julle kortliks met die groep deel wat die Here openbaar het.

My tyd vir stil wees
Week 4: Dag 1 – “Ek is darem ‘n goeie kerkmens.”

Om ‘n kerkmens te wees is tog sekerlik iets goeds? Kerkmense is mos gedoop, dan is hulle mos gered, dan nie? Kerkmense gaan kerk toe en bid en lees Bybel. Kerkmense werk hard vir elke basaar en funksie. Kerkmense sorg vir mense by sopkombuise en maak klere bymekaar vir behoeftiges. Kerkmense doen soveel vir die Here. Dit moet mos tel vir iets?
Ongelukkig is dit so dat dit gevaarliker kan wees om ‘n goeie kerkmens te wees as om ‘n gevreesde, moorddadige bendeleier te wees. Kerkmense se goeie dade keer dikwels dat hulle besef dat hulle Jesus nodig het en hulle probeer van ander ook maar net goeie kerkmense te maak.
Ons kan so besig wees met die dinge van die Here en so goed voel oor alles wat ons doen en oor hoe mooi ons lewe lyk, dat ons nooit die Here van die dinge toelaat om die Here van ons lewe te word nie.
In die laaste boek van die Bybel praat Jesus direk met Johannes oor wat vir Hom belangrik is in ons gemeentewees. Kom ons ondersoek ook ons eie harte terwyl ons saam met Jesus by vyf van die gemeentes aanklop. (Lees gerus ook die briewe aan die twee gemeentes oor wie ons nie nou gaan praat nie.)

Vader
U weet dat ek myself sien as ‘n goeie mens. Ek weet ek maak foute maar U weet dat ek nog altyd hard gewerk het vir die kerk en gemeenskap. Maar het ek U dalk in die proses misgeloop? Praat asseblief met my deur U Woord.
Amen

1. Kom ons begin by die gemeente Efese. In Open 2:1-3 sien ons al die goeie dinge wat hulle gedoen het. Kan jy daarmee identifiseer? Tog is die Here nie daarmee tevrede nie. Wat is die rede volgens vers 4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Efese se hart was nie meer ten volle by die Here nie. Alhoewel hulle dade reg gelyk het. Watter goeie dinge doen die gemeente van Pergamum in Open 2:12-13?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Open 2:14 sê dat hulle onsedelikheid en afgodsdiens in hulle midde toegelaat het. Sien jy iets daarvan in die lewe van die kerk van vandag?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tiatira is die derde gemeente waarheen ons stap. Kyk net die lieflike getuigskrif wat hulle ontvang. Watter van die dinge in Open 2:19 kan jy agter jou naam skryf?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. In hulle uitleef van sogenaamde liefde en ander mooi dinge het hulle egter nagelaat om sonde aan te spreek. Wat is die gevolg in Openb 2:20-23?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wanneer ons sonde ignoreer het dit inderdaad vernietigende gevolge. Dan kom mense by ‘n punt waar dit gaan soos met Sardis. Wat sê die Here oor Sardis in Open 3:1-2? Wat dink jy sê die Here oor jou gemeente? En oor jou?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Ongelukkig wil kerkmense deesdae almal paai. Hulle wil ‘n middeweg volg wat niemand ontstel nie. Is so ‘n middeweg moontlik as ons kyk wat die Here aan Laodisea skryf in Open 3:15-16? Wat is die Enigste Oplossing vir elke mens volgens Open 3:20?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse om my eie hart rondom kerkwees voor die Here te ondersoek
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Week 4: Dag 2 – “Ek is darem nie so sondig soos party ander nie.”
Die wortel van minderwaardigheid het dikwels tot gevolg dat ons die hele tyd besig is om ons eie waarde te bepaal deur ons goeie en slegte dade te meet aan ander. Dit het natuurlik tot gevolg dat ons in party gevalle nogal goed sal voel oor onsself. In ander gevalle weer sleg. Maar kan my sonde weggeneem of gekanselleer word as dit minder sleg is as die van ‘n ander? Sal ek die Ewige Lewe ontvang as ek darem net bietjie beter lewe as die gemiddelde mens? Is my meetinstrument nie dalk verkeerd nie?

Vader
Ek is maar gedurig besig om myself te beoordeel in die lig van die goed of sleg wat ander doen. Soms voel ek dan minderwaardig, maar die meeste kere is ek darem beter as baie ander. Tog is daar steeds ‘n gevoel in my hart dat ek iets mis. Wys my asseblief deur hierdie studie wat dit is.
Amen

Lees die gelykenis wat Jesus in Lukas 18:9-14 vertel.
1. Waarom sou Jesus hierdie gelykenis vertel? Wat wou Hy oordra volgens Luk 18:9? Dink jy Jesus sou jou ook in gedagte gehad het?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. As ons eerlik wil wees, sal ons moet erken dat ons dikwels onsself wil regverdig. Wat noem die Fariseër alles in Luk 18:11-12 op? Watter dinge sou hy in ons tyd kon opnoem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Die tollenaar kon ongelukkig nie ‘n lys van al sy goeie eienskappe gemaak kry nie. Wat is dit wat hy voor die Here bring in Luk 18:13?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Op grond waarvan sê Jesus dat die tollenaar se saak met God reg is as ons kyk wat in Luk 18:14 staan? Kyk ook na Jak 4:7-10.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Om jou eie stand voor die Here te meet aan ‘n ander mens, is baie gevaarlik. Kyk nou net wat het in Hand 5:1-11 met Ananias en Saffira gebeur. Waarom dink jy het hulle nie die waarheid oor die koopsom gepraat nie? Wat dink jy was volgens hulle die teken dat iemand ‘n goeie gelowige is as jy kyk na Hand 4:36-37?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ons kan onsself baie maklik mislei. Dit is nie moeilik om beter te lyk as die mense om jou nie. Maar God kyk na die hart. Waaraan behoort ons ons optredes en gesindhede te toets? Kyk watter belangrike riglyn gee Paulus aan Timoteus in 2 Tim 3:14-17.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Tog sien ons in ons dag dat mense met die Skrif in hulle hand staan terwyl hulle van die pad afdwaal. Watter gesindheid vra die Here van iemand wat regtig opreg soek na Sy leiding? Lees Ps 139:23-24. Sien jy kans om daardie gebed te bid vir jou lewe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die realiteit van sonde in my eie lewe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Week 4: Dag 3 – “Die Bybel behoort anders verstaan te word.”

“Is die Bybel regtig die Woord van God? Het dit nog iets te sê vir die mens van vandag?”
Ongelukkig is daar baie wat met vrae soos hierdie probeer om die Bybel in diskrediet te bring. Maar die Bybel is onweerlegbaar die Woord van God. Onthou jy nog wat die frase was wat so dikwels in Genesis 1 voorgekom het? “God het gesê… en daar was…”
Elke keer as jy die Bybel oopmaak, sê God iets. Elke keer as jy die Bybel lees wil Hy iets in jou hart doen. Iets nuuts. Iets wat LEWE bring.
Maar, net soos destyds in die tuin van Eden, hoor ons die vraag van die Satan steeds om elke hoek en draai… ”Het God regtig gesê…?”
Steeds val ons keer op keer daarvoor en kies om die Woord van God anders te verstaan sodat ons nie so skuldig sal voel oor ons sonde nie. Ongelukkig verander dit nie die uitkoms van iemand wat in sonde volhard nie. As die plakker wat waarsku dat daar gif in ‘n bottel is afgetrek sou wees en iemand drink die gif, sal hy steeds sterf. Net so gaan mense wat die waarskuwing teen sonde wil ignoreer steeds verlore gaan as hulle nie tot inkeer kom nie.

Vader
Dit is nie vir my lekker om gedurig te lees dat ek sonde het nie. Ek wil dit nie hoor nie. Dit is vir my makliker om die dele wat my ongemaklik laat voel oor te slaan. Of dalk op ‘n ander manier te verstaan. Maak asseblief my hart oop om te hoor wat U wil hê ek moet hoor.
Amen

1. In 1 Joh 1:5 lees ons dat God lig is en dat daar geen duisternis in Hom is nie. Hoe beskryf Ps 119:105 die Woord van God?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. In hierdie lewe waar daar soveel duisternis en slaggate is, kan ons nie sonder die Woord nie. Hoe anders sal ons weet om reg te leef? Wat dink jy beteken Ps 119:9 en 11 prakties? Is dit iets wat jy sou wou doen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Timoteus was ‘n jongman wat baie uitdagings gehad het. In 2 Tim 3:14-17 beklemtoon Paulus die waarde van die Woord. Hoe kan jy dit in jou eie lewe toepas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Die woorde van 2 Tim 3:14-17 herinner ons dat God elke woord gegee het wat geskryf is. Daarom kan ons Hom vertrou om vir ons die Woord duidelik te maak sodat ons kan verstaan. In Luk 24:13-35 stap Jesus na Sy opstanding saam met twee manne na Emmaus. Wat doen Jesus in Luk 24:25-27 toe hulle verward was en niks kon verstaan van wat in Jerusalem gebeur het nie? En wat was die uitkoms in vers 31-32?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Ek dink hierdie manne het nou ervaar wat Jesus in Joh 6:51 gesê het. Wat is dit wat elkeen wat die woorde van Jesus glo sal ontvang?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nie almal het verstaan wat Jesus bedoel het nie. Baie het Hom verlaat. In ons dag gaan dit ook so. In Joh 6:68-69 reageer Petrus op Jesus se vraag of hulle nie ook wil weggaan nie. Wat sê Petrus? Wat sê jy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Jou antwoord op die vorige vraag is baie belangrik. Sou jy besluit om Jesus en sy woorde te ignoreer beteken dit dat jy die hemel gaan misloop. Sou jy besluit om by Jesus, en dus Sy woorde te bly, kos dit alles. Hoe spel Fil 3:7-9 en 14 dit uit? Waarvan sal jy wil loskom?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die kosbaarheid en lewe van die Woord
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Week 4: Dag 4 – “’n God van liefde sal my nie straf vir my sonde nie.”

Liefde is ‘n belangrike woord. ‘n Misbruikte woord. ‘n Verdraaide woord.
In ons dag het ons toegelaat dat sommige van die sondes wat ons nou al in die vorige weke raakgelees het, so deel van ons lewe geword het, dat ons dit nie meer as sonde wil erken nie. Ons is al op die punt waar ons verwag, selfs eis dat almal, God ingesluit, daardie gedrag moet goedkeur. En dan noem ons dit liefde.
‘n Liefde wat toelaat dat ‘n geliefde in sonde volhard, is net so liefdeloos as ‘n ma wat vir haar kleuter ‘n skerp mes of ‘n gelaaide pistool gee om mee te speel. Net omdat hy huil en kerm daarvoor.
God se liefde lyk egter anders. Hy wil ons red van die sonde waarin ons onsself gedompel het. Hy betaal die prys vir sonde wat Hy nie gedoen het nie. Hy doen alles in sy vermoë om ons te red van die oordeel wat oor ons is. Maar ons is mense met ‘n vrye wil. Ons kan kies of ons in daardie liefde wil inbeweeg, of wil bly staan onder die ewige straf.

Vader
Ek hoor so baie dat U ‘n God van liefde is. Sal U regtig so ver gaan om mense wat maar slagoffers van die sondeval is te straf? Dit is ‘n vreeslike gedagte. Gebruik asseblief vandag se studie sodat ek U liefde reg sal verstaan.
Amen

1. Lees Joh 3:14-18. Jesus praat van die koperslang wat Moses in die woestyn op ‘n paal moes sit sodat die wat gepik is nie sou sterf nie. Lees gerus in Num 21:4-9 waarom die Here die giftige slange gestuur het. Is almal wat gepik is gered nadat Moses die slang op die paal gemonteer het? Wat moes hulle doen as hulle genees wou word?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Die oordeel van God, die giftige slange, het steeds tussen die mense gekriewel. Maar nou was daar uitkoms vir die wat dit wou aanneem. Hoe pas dit in by wat ons in Joh 3:16 lees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Joh 3:17 sê dat Jesus nie gekom het om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Dan beteken dit mos dat Hy my nie oor my sonde gaan straf nie? Of wat dink jy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Ons moet besef dat die wêreld, en elke mens van Adam af, op hierdie oomblik reeds onder die oordeel van God is. Daardie oordeel het met die sondeval begin. Jesus gaan daardie oordeel voltrek met die wederkoms. Jesus se eerste koms het nie oor oordeel gegaan nie, maar oor redding. Net soos met die koperslang. Maar NIE almal word gered NIE. Wat sien ons uit Joh 3:18 oor wie gered en wie veroordeel word?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Daar is twee dinge waarvan ons nie kan wegkom nie. Die een is dat ons straf verdien omdat ons in sonde ontvang en gebore is. Die ander is dat Jesus in ons plek die straf gedra het. Lees die wonderlike waarheid van Kol 2:13-14. Dink jy die prys wat Jesus betaal het maak voorsiening vir al jou sondes? Of is daar dalk iets wat nie deur Sy kruisdood gedek is nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Daar is geen groter liefde as dit nie. Dat God, wat heilig en sonder sonde is, die totale prys vir ons sondes op Hom neem! Sonder om te wag dat ons van ons kant af na Hom roep. Lees Rom 5:8 ‘n paar keer deur. Lees nou jou naam ook in die vers in. Wat beteken dit vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Maar weereens beteken dit nie dat almal die oordeel gaan vryspring nie. Soos destyds, verwerp baie Jesus se verlossing. Hulle verwerp die toppunt van volmaakte liefde. Wie is dit wat vrygespreek gaan word volgens Joh 1:12 en Rom 8:1?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor God se liefde wat vir my sonde betaal het
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Week 4: Dag 5 – “Daar is nie ‘n lewe hierna nie. Die koninkryk is hier en nou.”

Deesdae word die bestaan van ‘n Hemel en Hel al meer bevraagteken. Selfs kerkmense begin dink dat die goeie dinge wat hulle op aarde doen die “hemel” is waarvan Jesus gepraat het. Dit gee hulle iets om voor te werk.
Vir die wat in hulle sonde wil volhard, is die leuen dat daar nie ‘n hel is nie, ‘n baie gemaklike gedagte. Want sonder ‘n hel is daar mos nie straf nie.
Maar wat is die waarheid?

Vader
Ek kan nie dink hoe ‘n ewigheid van Hemel moet lyk nie. Of ‘n ewigheid van Hel. Is dit nie tog maar net ‘n storie nie? Wys my asseblief wat ek moet glo.
Amen

1. Kom ons blaai na Gen 2:7. Wat het die Here aan die mens gegee wat hy nie aan die diere gegee het nie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. As God ewig is, en Hy het Sy asem aan ons gegee, dan moet ons siele ook ewig wees. Dan moet daar iets met ons siele gebeur as ons liggaam sterf. In Open 20:15 lees ons van ‘n boek waarin die name van die mense wat ewig sal lewe opgeskryf is. Wat gebeur met die wie se name nie daarin staan nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jesus vertel ‘n gelykenis in Luk 16:19-31 waaruit ons kan sien hoe finaal ons uiteinde is. As ons gesterf het is daar nie meer kans om iets aan ons lot te verander nie. Daar is ‘n ernstige waarskuwing in Luk 16:31. Wat is dit wat mense ter harte moet neem terwyl hulle nog lewe? Waar kry hulle die antwoorde op die vrae oor die lewe hierna?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Ongeag die feit dat die Bybel op soveel terreine in diskrediet gebring word, bly dit die betroubare bron waaruit ons die waarheid kan leer ken. Kom ons kyk in Joh 14:1-3 na wat Jesus kort voor Sy kruisiging oor die lewe na die dood gesê het.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vir die wat Jesus se verlossing aangeneem het, is daar ‘n wonderlike vooruitsig van ‘n lewe in geborgenheid en vrede en gemeenskap met die Vader. Vir die wat die verlossing nie wil aanneem nie, lyk dinge egter anders. Hoe verduidelik Jesus dit in Matt 25:41? (Lees gerus die hele gedeelte van vers 31-46.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wat ‘n vreeslike vooruitsig wag daar vir die wat nie in Jesus glo nie. Om egter die verlossing aan te neem wat Jesus aanbied verander jou lewe. Hoe het dit Paulus se lewe verander in Hand 9:1-6 en 17-20. Het dit al jou lewe verander?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Daar is soveel getuienis uit die Woord dat daar wel ‘n lewe na die dood is. Watter emosies kom by jou op as jy lees wat die Vader in Open 21:1-8 aan Johannes openbaar het oor die lewe hierna?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor ‘n lewe na die dood
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

Saam om die Woord: Week 5
Want so lief het God die wêreld
Jesaja 53 en Johannes 1:1-5 en 9-14

Dit waaroor ons hierdie week gaan gesels is ongelooflik belangrik. Dit is die antwoord waarna jy dalk al so lank soek. Maar kom ons kyk net weer na ons prentjie.
Ons begin by die Tuin van Eden. Jy onthou nog dat God heilig en volmaak en ewig is. Hy het die mens geskep om Hom te verteenwoordig en om met Hom in verhouding te staan. Maar die Satan kom met ‘n leuen en Adam en Eva kom in opstand teen die Here toe hulle aan Hom ongehoorsaam was. Dit veroorsaak die sondeval. Nou word elke mens in sonde gebore. Elke mens verdien die ewige straf. Geen mens kan uit eie krag of goeie dade deel kry aan die Ewige Lewe by God nie. Die mens is verlore. Hy kan homself nie red nie. Tog kan net ‘n mens betaal vir die sondes van die mense. Maar hoe kan hy betaal as hy self sonde het?
Dit is ‘n hopelose situasie.
Of is dit? Nee! God is liefde. Hy is ook regverdig. Hy is ook sonder sonde. Daarom is Hy ons enigste oplossing. Net Jesus, self God, kon as mens betaal vir ons sonde. Net Jesus kon deur Sy dood en opstanding vir ons nuwe Lewe bewerk. Net die Heilige Gees kan ons dooie gees nuut maak in wedergeboorte. Net dan kan ons die ewige lewe ontvang.
In hierdie week se studies gaan ons kyk wie Jesus is en hoe Hy die pad na die Vader kom oopbreek het. In ons persoonlike stiltetye gaan ons tyd maak om stil te raak voor die Here rondom die verskillende aspekte van wedergeboorte.

Lees net eers Jesaja 53 en Johannes 1:1-5 en 9-13 rustig deur.
1. Ons sal nooit die diepte van die verlossing wat Jesus Christus bewerk het kan begryp nie. In elk geval nie in hierdie lewe nie. Dit is vir ons onmoontlik om te verstaan dat iemand bereid sou wees om die straf vir ‘n hele mensdom se sondes te dra.

As ons mooi daaroor dink, verstaan ons nie eers die konsep van straf nie. Vir ons is straf iets soos berispe of ‘n boete of tronkstraf. Ons verstaan nie wat dit sou kos om die skuld en blaam van sonde uitgewis te kry sodat mense totaal sondeloos en rein kan word nie. Net God verstaan dit.

Net Jesus, wat volkome God is en as volkome mens op aarde was, kon doen wat gedoen moes word. Wat vertel Joh 1:1-5, Joh 1:14 en Kol 1:15-19 ons van wie Jesus is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ons vorige studies het ons oë bietjie oopgemaak vir die realiteit van sonde. Nie net die dade nie, maar ook die emosionele seer wat so maklik ons rede vir sonde word. Ons het gesien hoe onmoontlik dit is om in eie krag weg te breek. In Joh 1:14 het ons gesien dat Jesus vol van genade en waarheid is. Hoe sien jy dit raak uit Jes 53:4-5 en 11?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Aan die kruis word Jesaja 53 ‘n vreeslike werklikheid. Jy weet dat Jesus gegésel en bespot is voordat Hy aan die kruis gespyker is. Jy weet seker ook wat ‘n vreeslike marteling ‘n kruisdood was. Wat sien jy in Joh 3:16-17, Joh 10:17-18 en Luk 22:41-44 oor Jesus se keuse om dit alles deur te gaan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jesus se liefde vir jou is onbeskryflik groot. Die verlossing wat Hy bewerk het is volmaak. Lees Hosea 11:8 saam met Fil 2:6-8. Hoe maak die Here Sy hartsbegeerte vir verlorenes waar? Lees ook 1 Kor 15:3-4; 19-22 en 54-57.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Die verlossing wat Jesus bewerk het, was nie ‘n noodplan wat uit die bloute in werking gestel moes word nie. God het van die begin af geweet dat die mens teen Hom sou draai. Hy het van die begin af geweet dat Hy Sy liefde aan ons sou bewys deur self die vloek van die sonde te dra. Want hoe anders sou ons Sy liefde vir ons kon verstaan? En omdat Jesus die volle prys betaal het, gebeur daar iets wonderliks. Wat is dit wat Jesus bewerk het? Lees Jes 59:1-2 saam met Lev 16:1-2; Matt 27:50-51 en Heb 10:19-22. (As jy wil kan jy sommer Heb 10:1-22 lees.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Hierdie versoening het Jesus bewerk toe ons nog sondaars was. Toe ons nie eers na Hom gevra het nie. Maar Heb 10:26-31 het ‘n belangrike waarskuwing. Wat is dit?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Noudat jy weet wie Jesus is en wat Hy gedoen het, staan jy voor ‘n keuse. Wat is dit wat Jesus jou aanbied in Joh 3:16, Joh 1:12 en 1 Joh 5:12?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kom ons vat saam
Is jou hart geroer deur die oorweldigende liefde van God? Besef jy die oneindigheid en volmaaktheid van Sy liefde? Ons kan nie waarlik die diepte daarvan begryp nie. Ons verstand kan nie eers begin om te verstaan hoe ‘n volmaakte, heilige, sondelose God die volle blaam en straf vir ons sondes op Hom kon neem nie. Hoe beskryf mens so ‘n liefde?
Maar wat ons wel kan besef is dat ons ‘n Verlosser nodig het om ons van onsself en ons sondige natuur te verlos. Iemand wat die angel van die dood vernietig het toe Hy uit die dood opgestaan het en so die volmaakte oorwinning oor sonde, en die gevolge daarvan, behaal het.
Leef daardie begeerte in jou hart ook?
Om Jesus as Verlosser aan te neem vra dat jy saam met Hom moet sterf sodat jy saam met Hom kan opstaan in ‘n nuwe lewe. Dit beteken dat jy voor Hom moet buig in gebrokenheid oor jou sonde en jou lewe aan Hom moet oorgee en so Sy verlossing aanvaar. Dit is die enigste manier om van die onderste lyn van verderf oor te skuif na die boonste lyn van Lewe.
In hierdie week se stiltetye gaan ons ‘n paar dinge met Jesus deurpraat. Soos Adam en Eva destyds het jy ook ‘n keuse. Jy kan kies om op die onderste lyn vasgevang te bly. Of jy kan kies om die offer van Jesus aan te neem sodat jy nuut en vry op die boonste lyn kan leef; vry, waarlik vry!

My tyd vir stil wees
Week 5: Dag 1 – Want so lief het God die wêreld gehad…
Johannes 3:1-16
Openbaring 3:20 is so ‘n lieflike vers. “Kyk Ek staan by die deur en Ek klop, as iemand My stem hoor en die deur oopmaak SAL Ek ingaan en saam met hom maaltyd hou, en hy saam met My.”
Die Here klop nou al vir ‘n paar weke, of dalk selfs jare aan die deur van jou hart. Na verlede week se studies besef jy seker nou hoe nutteloos die mens se eie pogings is. Is daar dalk nou by jou ‘n begeerte om die deur vir Jesus oop te maak? Smag jou hart om in ‘n intieme verhouding van oorgawe aan Hom te leef?
In Johannes 3 lees ons dat Nikodemus ook ‘n diep verlange gehad het. Jesus sê vir hom dat hy weer gebore moet word. Maar hoe verstaan mens dit? Ons verstand kan nie die proses daarvan verklaar of presies verduidelik nie. In Joh 3:8 gebruik Jesus die beeld van die wind wat waai waar hy wil en ons weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. Net so min kan ons die proses van wedergeboorte presies verduidelik.
Dit kom neer op ‘n absolute oorgawe al verstaan jy nie. Dit is ‘n absolute vertroue in Jesus se verlossing al kan jy nie die diepte daarvan peil nie. Dit is alles die werk van God deur Christus Jesus. Net Hy kan ‘n dooie lewe nuut maak deur Sy Gees. Dit is waaroor Joh 3:16 gaan. Oor glo.
Om in Jesus te glo beteken dus meer as net weet dat Hy geleef het of dat Hy God is. Dit vra dat jy Hom sal vertrou, jou ten volle aan Hom sal oorgee.
Kom ons kyk weer na die sewe Ek Is uitsprake van Jesus wat ons in ons eerste week gedoen het. Maar hierdie keer sodat jy kan besluit of jy kans sien om Jesus te volg.

Vader
Ek is so oorweldig deur U liefde. Ek wil so graag glo. Maar ek is nie seker wat glo alles behels nie. Openbaar asseblief Uself aan my deur die verse waarmee ek vandag gaan werk sodat ek U kan ken en my vertroue in U kan stel.
Amen

1. Joh 6:35 praat van brood. Brood was ‘n onontbeerlike deel van elke dag se voedsel. Wat sê Jesus hierdeur oor die plek wat Hy in ons lewens wil inneem? Lees ook 1 Kor 2:2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. In Joh 8:12 sê Jesus dat Hy die lig van die wêreld is. Wat beteken dit prakties vir die wat sê dat hulle in Jesus glo? Lees ook Joh 8:11c en 1 Joh 1:5-7.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wat is die praktiese implikasie van Joh 10:9 wat sê dat Jesus die deur is tot die Ewige Lewe? Wat sê dit oor die wêreldse lering dat alle paaie na die hemel lei? Wat staan daar in Hand 4:11-12 in hierdie verband?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Joh 10:11 se beeld van Jesus as die Goeie Herder wat sy lewe vir die skape aflê bring altyd vir ons troos. Maar terwyl ons harte bly is oor die versorging en lewe wat daardie vers belowe, vra dit ook iets van ons. Wat is dit volgens Joh 10:27 en Luk 9:35?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jesus gee ‘n wonderlike versekering in Joh 10:28. Wat sal die wat in Hom glo ontvang? Hoe waarborg Hy dit in Joh 11:25?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Tog sukkel Thomas steeds om alles te verstaan. Lees hoe Jesus in Joh 14:1-6 vir hom verduidelik oor die lewe hierna. In vers 6 gee Jesus drie eienskappe van wie Hy is. Hoe kan dit jou help om in Hom te glo? Kyk ook na Joh 17:17 en Joh 20:30-31.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Die beeld van die Wynstok en die lote wat Jesus in Joh 15 gebruik teken ‘n prentjie van ‘n intieme verhouding. Wat gaan dit prakties van jou vra om in die Wynstok te bly? Lees ook wat Jesus in Matt 6:24 sê.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie dat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek glo dat U
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor geloof in Jesus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 5: Dag 2 – Ek besef en bely my sonde

In die groepstudie het ons gesien dat Jesus reeds die volle straf vir al ons sondes betaal het. Gister het ons gesien wat dit beteken om in Hom as Ek Is te glo.
Ons het gesien dat Jesus die Lig van die wêreld is en dat daar geen duisternis in Hom is nie. Daarom is ek seker dat elkeen wat ‘n begeerte het aan ‘n verhouding met Jesus ook ‘n begeerte het om te breek met sondige praktyke.
Die goeie nuus is dat jy nie eers sonde moet oorwin voordat jy na Jesus kom nie. Kom net soos jy is. Jy sal nie die praktyke kan oorwin sonder Hom nie. Net Hy kan deur sy vryspraak en vergifnis jou lossny van daardie sondes. Jy kan Hom vertrou met selfs jou diepste, donkerste geheim. Net Hy kon die skuld van jou sonde betaal. Net Hy kan die blaam wat jou sonde gebring het wegneem. Net Hy kan die mag wat sonde oor jou gekry het verbreek. Sien jy kans om Hom daarmee te vertrou?

Vader
U is Lig. Ek is in duisternis. Ek het al in die afgelope weke heelwat dinge met U reggemaak. Maar ek wil seker maak dat daar niks is wat skeiding kan maak tussen U en my nie. Wys my, oortuig my van dit wat nog verkeerd is.
Amen

1. Kom ons lees Rom 3:23-24 en Rom 6:23. Wat staan daar oor die realiteit en gevolg van sonde? Wat bied Jesus jou aan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Blaai na Jes 59:1-2 en Ps 32:3-4. Wat is die geestelike en fisiese gevolge van sonde wat nie bely word nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. In die tyd waarin ons leef het sonde iets geword wat op een of ander manier verskoon en goedgepraat word. Dit word nie meer aangespreek nie. In Joh 16:7-8 lees ons ‘n

belangrike waarheid. Hoe raak mens oortuig dat iets sonde is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wanneer die Heilige Gees ‘n sondebesef in jou hart werk, is daar ‘n intense behoefte om daarvan bevry te word. Dan gaan dit nie meer vir jou daaroor om sonde goed te praat en te verskoon nie. Wat was die tollenaar se behoefte in Luk 18:13? Is dit die begeerte van jou hart ook?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Dawid het ook begeer dat die Here sy sonde wegneem. Wat het hy volgens Ps 32:5 gedoen toe hy van sy sonde bewus geword het? Wat vra hy van die Here in Ps 51:3-4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Is Dawid se begeerte na vergifnis ook jou verlange? Lees 1 Joh 1:9. Oordink die vers. Watter eienskappe van Jesus sien jy hier? Watter waarborg hou daardie eienskappe in rakende volkome vergifnis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wat gebeur met jou sonde as jy dit voor Jesus bely het en Hom as Verlosser aangeneem het? Kyk na Rom 8:1 en Kol 2:13-14.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Net iets prakties…
Neem gerus ‘n stuk papier en vra die Here om jou sonde aan jou te wys. Skryf dit neer en praat met die Here daaroor. Bely jou sonde teenoor Hom en aanvaar die vergifnis waarvan 1 Joh 1:9 praat.
Nou kan jy die papier opskeur of verbrand.
Net soos die papier in die niet verdwyn, is dit met jou sonde. As jy dit bely is dit weg, volkome vergewe. Alhoewel die gevolge van jou sonde nog implikasies mag hê, is die skuld daarvan nou vergewe. Wil jy nou jou sondes voor die Here bring?

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek bely dat ek
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor sondebelydenis en vergifnis
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 5: Dag 3 – Ek gee die beheer van my lewe aan Jesus oor

Indien jy gister wel met jou sonde voor die Here gestaan het en dit bely het, staan jy nou skoon gewas voor die Here. Dan voel dit heel waarskynlik vir jou of daar ‘n enorme las van jou skouers af is. Wanneer mens die wonder van vergifnis ervaar het, en die heerlikheid van Jesus se liefde gesien het, kan mens nie anders nie. Jy wil jou lewe in absolute oorgawe net aan Hom wy.
Wanneer ons Jesus aanneem soos wat Joh 1:12 sê, kies jy om jou ou lewe te los en ‘n nuwe lewe saam met Jesus te begin. Die ou mens sterf sodat ‘n nuwe mens gebore kan word. Die hardkoppige opstandigheid wat self alles wou doen buig nou gewillig voor die gesag van Jesus. Die “glo” in Jesus van Joh 3:16 word nou lewend in die keuse om Hom as Verlosser “aan te neem”. Dit is alles deel van die wonderwerk van wedergeboorte. Iets wat net Jesus kan doen. Net Hy kan ons dooie gees lewend maak.
Hoe dit presies gebeur is onmoontlik om te verduidelik. Dit is ‘n wonder wat gebeur die oomblik as jy voor die Here buig en Hom vra om jou lewe nuut te maak.
Maar kom ons kyk na ‘n paar gedeeltes oor wat “aanneem” onder andere behels.

Vader
Dankie vir U vergifnis. Dankie vir U vryspraak. Ek wil my hart vir U oopmaak sodat U volle beheer van my lewe kan neem. Maar Here, ek verstaan nie eintlik wat volle oorgawe behels nie. Lei my in die verstaan en aanneem van U heerskappy in my lewe.
Amen

1. Kom ons lees Joh 1:12 en 13. Onthou jy dat die sondeval dadelik ‘n geestelike dood veroorsaak het? Wat moet ons doen om geestelik weer gebore te word?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Om Jesus aan te neem beteken dat daar nou ‘n pertinente verandering in jou lewe kom. Jou ou self sterf. Jou kry ‘n nuwe identiteit. In week 1 het ons gesien dat sonde die mens soveel skaamte gebring het, dat hulle klere van blare gemaak het om agter weg te kruip.

Kyk nou na 1 Pet 2:6; Rom 13:14 en Gal 3:26-27. Wat is die praktiese implikasies van Jesus aan te neem?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jy sal ook onthou dat Adam en Eva se sonde neergekom het op opstand teen God omdat hulle teen Sy wil opgetree het. Om nou met Jesus beklee te wees beteken dat ons met Sy gesindheid sal leef. Hoe help Jesus se gesindheid en ingesteldheid teenoor die Vader in Mark 14:36 ons om Jak 4:6-7 en 1 Pet 5:6 uit te leef? Wat sal die gevolg wees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Maar hoe kom mens by so ‘n gesindheid van ware nederigheid en onderworpenheid uit? Wat sien jy uit Paulus se getuienis in Gal 2:20?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Hoe help die feit dat Jesus Homself oorgegee het om ons te red vir Paulus om te doen wat hy in Fil 3:7-8 en 14 van vertel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Paulus het nie probeer om aan stukkies van sy ou lewe vas te klou nie. Hy het in volle oorgawe Jesus aangeneem. Is dit ook jou begeerte om soos Paulus alles te los en Jesus te volg? Wat beteken dit vir jou prakties as jy kyk na Matt 22:37-39?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wil jy Jesus nou aanneem? Wat sê Jesus vir jou in Joh 6:37?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Om Jesus aan te neem is so eenvoudig as om die begeerte van jou hart aan Hom te openbaar. Daar is nie ‘n resep nie. Daar is net ‘n gebrokenheid wat voor Hom kom met ‘n hartsbegeerte dat Hy jou sal vergewe en sal reinig en beheer van jou lewe sal oorneem.
Jy kan dit alleen doen of iemand vra om saam met jou te bid.
Gebed
Vader,
Dankie dat U vir my
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vergewe my asseblief vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ek gee my lewe aan U oor. Sal U asseblief die beheer oorneem en
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dankie dat ek nou kan weet dat ek U kind is.
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse wat bevestig dat ek U kind is
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 5: Dag 4 – Hy vul my met Sy Gees

Het jy die Vader in jou lewe ingenooi? Het jy die deur van jou hart oopgemaak soos Open 3:20 sê? As jy het weet ek dat daar nou ‘n onbeskryflike vrede en vreugde in jou lewe is.
Jy voel inderdaad nuut en skoon. Nou hét jy die ewige lewe soos 1 Joh 5:12 sê! Jou dooie sondige gees het nuut geword. En nou weet jy dat dit alles die werk van God is. Nou weet jy dat jy wedergebore is.
Nou hét jy die Heilige Gees. Kom ons kyk bietjie na wat die Heilige Gees in jou doen.

Vader
Ek kan nie die vreugde beskryf wat in my hart borrel nie. Ek eer U vir my redding. Here, dit is alles so nuut vir my. Open my hart om ook die werking van U Gees te verstaan sodat ek kan begryp wat dit werklik beteken om die Lewe te hê.
Amen

1. Watter waarborg lees jy in 1 Joh 5:11-13? Op grond waarvan het jy die ewige lewe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Die oomblik toe jy jouself aan Jesus oorgegee het, het jy die ewige lewe ontvang. Kom ons kyk na ‘n paar gedeeltes in Handelinge. Die Heilige Gees werk ‘n spesifieke behoefte in ons harte as ons tot bekering kom. Wat is dit volgens Hand 8:36-38, Hand 9:17-18 en Hand 10:47-48?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Die doop is nie ‘n ritueel nie. Die doop is ‘n getuienis. Wat is dit wat ons met die doop bely volgens Rom 6:3-4 en Kol 2:12?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Dink net ‘n bietjie oor die beeld van dood in die verse wat ons sopas gelees het. As iets dood is het dit nie meer ‘n impak op jou lewe nie. Die ou self het sy krag verloor. Nou lyk

jou toekoms anders. Wat vertel Rom 8:11 en 15-17 vir jou oor wat die Heilige Gees in jou doen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. As kind van God het jy nou gesterf aan jou sondige natuur wat van Adam af kom. Jy het nou saam met Christus opgestaan as ‘n nuwe mens met ‘n nuwe natuur. Hoe lyk die lewe van so iemand volgens Hand 1:8 en Gal 5:22?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wanneer mens tot bekering kom is dit natuurlik om daarvan te getuig. Almal is ongelukkig nie so bly en opgewonde soos jy nie. Maar wat doen die Heilige Gees in sulke moeilike omstandighede? Hoe bemoedig Luk 12:11-12 en Hand 4:19-20 en 31 jou?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Die Heilge Gees leer jou ook deur die Woord. Wat sien jy uit 2 Tim 3:16 en Jesus se woorde in Joh 16:13?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die werk van die Heilige Gees
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 5: Dag 5 – Ek is ‘n nuwe mens!!!

Dalk ken jy die liedjie: “Al die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword!” As jy Jesus iewers in hierdie week, of dalk al vroeër in jou lewe aangeneem het, sal jy verstaan wat ek bedoel. Jy is nou ‘n nuwe mens. Jou gees het nuut geword omdat Jesus Christus jou geregtigheid geword het. Hy het jou met Homself bedek en deurdrenk.
In 2 Kor 4:6-7 skryf Paulus dat die heerlikheid van Jesus nou in ons is en deur ons skyn. Ons is steeds maar breekbare, nietige kleipotte, maar Hy is die skat binne-in hierdie pot. Hy is die een wat skyn. Nou is elkeen wat aan Hom behoort inderdaad ‘n tempel van die Heilige Gees!
Kom ons kyk na ‘n paar verse wat vir ons meer vertel van die praktiese implikasies van hierdie nuwe lewe.

Vader
Baie dankie dat U my nuut gemaak het. Hierdie paadjie is vir my vreemd. Ek het nou wel ‘n nuwe gees, maar ek weet nie of al my ou gewoontes nou ook al nuut sal wees nie. Leer my asseblief en lei my op U pad.
Amen

1. Paulus se lewe het dramaties verander nadat hy Jesus op die pad van Damaskus ontmoet het. Kom ons lees Fil 3:5-8. Paulus het in sy ou lewe baie aansien en eer gehad. Hoe het sy siening daarvan verander nadat hy Jesus aangeneem het? Wat het vir jou verander?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Die bekering van die skelm Saggeus in Luk 19 vertel ook van ‘n lewe wat verander het na ‘n ontmoeting met Jesus. Lees sommer die hele verhaal in Luk 19:1-9. Waaraan kan jy sien dat Saggeus se lewe verander het? Watter groot besluite het jy om te maak?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Paulus verduidelik vir ons in Fil 3:14 wat die realiteit van ‘n nuwe lewe in Jesus is. Wat is dit? Hoe maklik of moeilik sal dit vir jou in jou situasie wees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Die sonde waarin jy in jou ou lewe vasgevang was, was dalk so erg en intens dat dit vir jou bitter moeilik is om te dink hoe jy ooit sal kan loskom sodat jy kan uitstrek na wat voor is. Maar ook dit is ‘n werk wat God in jou doen deur die Heilige Gees. Dit kan soms nogal ‘n proses wees. Maar Gal 2:20 en Gal 6:14 gee ‘n baie belangrike beginsel. Wat sê dit van jou ou mens? Wat sê dit van jou nuwe lewe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. As jou ou sondige mens gekruisig is, is dit dood. As jou begeerte na die wêreld gekruisig is, is dit ook dood. Lees Rom 6:2,4 en 11. Wat sien jy hierin oor wat met ons drang om te sondig gebeur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Hierdie proses van dood en lewe het twee kante. Die eerste is die wedergeboorte waar jou gees wat dood was nou lewe. Dit kan nie verander nie. Maar nou begin die proses om jou lewe en gewoontes ook stuk-stuk te kruisig soos die Gees jou daarvan oortuig. Dit is iets wat jy graag wil doen omdat jy nie meer in sonde wil lewe nie. Hoe lyk hierdie proses as ons kyk na Rom 12:1-2?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wanneer ons met ‘n opregte begeerte van volle oorgawe aan Jesus leef, openbaar die Heilige Gees dit wat nog verkeerd is. Wat beteken Fil 1:6 vir jou in die proses van losmaak van die ou mens en lewe in die oorwinning van die nuwe mens?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die nuwe lewe in Christus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Saam om die Woord: Week 6
Nuwe Mens
2 Korintiërs 5:17-19, Johannes 10:27-30 en 1 Johannes 1:7-9

Hier is ons nou op die boonste lyn. Wat ‘n vreugde en vrede. Iets wat mens jou nie kon indink nie. Iets wat net ons Here Jesus kon doen. Jy is nou nuut gebore, kind van die lewende God. Kom ons kyk ‘n oomblik terug om te sien hoe diep die Here ons uitgehaal het.
Ons verlorenheid het begin met Adam en Eva se opstand teen God. Dit het gemaak dat ons almal vasgevang was in sonde. Ons kon nie self ons verlossing bewerk nie. Toe kom Jesus se volmaakte, volkome, verlossing. Elkeen wat Hom aangeneem het se dooie gees word deur wedergeboorte lewend gemaak sodat die nuwe lewe kan begin. Die Ewige Lewe. ‘n Lewe in verbondenheid met Hom.
Die duiwel gaan egter steeds voortgaan om jou te probeer pootjie sodat jy van die lyn af val. Hy het dit destyds met Adam en Eva gedoen. Hy gaan dit met jou ook doen. Maar wat gebeur as mens val? Is jy dan verlore? Nee, daar is ‘n vangnet. Die Vader sal jou nie laat los nie.
In hierdie week se studies gaan ons kyk na die keuses wat nou op ons nuwe pad vir ons wag. Hoe gaan ons Hom verteenwoordig en verheerlik? Waaroor moet ons heers? Hoe kan ons waarlik in oorwinning leef? Ons gaan in die volgende twee weke bietjie hierna kyk.

1. Kom ons kyk na 1 Kor 6:10-11, 2 Kor 5:17-19 en 2 Kor 3:17-18. Wat sê hierdie verse oor die ou mens en die nuwe mens?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ons moet egter weet dat die duiwel, net soos destyds in die tuin van Eden, hierdie nuwe skoon, oop verhouding wat die Here vir ons met Hom bewerk het, wil bederf. Paulus deel in Rom 7:20-21 met ons dit waarmee hy worstel. Kan jy daarmee identifiseer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Die stryd teen sonde is ‘n absolute realiteit vir elkeen wat aan Jesus behoort. Wat sal gebeur as jy sou sondig? Is jy dan verlore? Kyk wat sê Joh 10:27-30 hieroor.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Is dit nie wonderlik om te weet dat niemand ons uit Jesus se hand kan ruk nie? Maar kyk hoe verduidelik Jak 4:1-4 vir ons hoe iemand se lewe lyk wat nie weerstand teen sonde wil bied nie. Watter ooreenkoms sien jy tussen die persoon wat net met sy vingerpunte aan die lyn hang se lewe en die lewe van die mense op die onderste lyn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wanneer ons so aan ons vingerpunte aan die lyn hang, begin daar ook twyfel in ons harte kom oor die egtheid van ons redding. Veral wanneer iemand sukkel om oorwinning te kry oor ‘n sonde waarin hy diep verstrengel was. Lees Heb 4:15, Heb 12:1-2 en 1 Kor 10:13. Wat sien jy hier wat jou kan help en bemoedig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.Wanneer iemand bely dat hy aan Jesus behoort maar sy lewe lyk soos die van die wêreld, is hy nie besig om God te verheerlik nie. Dan is hy besig om ander uit die koninkryk te hou. Hoe kan 1 Joh 1:9 ons help om weer in die regte verhouding met Vader te kom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Om as nuwe mens te lewe is iets wat mens net kan doen as jy in onderworpenheid aan God leef. Sodra jy in eie krag nuut wil leef, val jy in versoeking. Lees Ef 2:1-10. Watter waarhede sien jy wat vir jou die waarborg is dat jou redding vas staan in Jesus?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kom ons vat saam
Die nuwe lewe in Christus is die begin van ‘n avontuur saam met Jesus. Dit is ‘n pad van groei in ‘n verhouding met Hom. Dit is ‘n pad wat nie altyd maklik gaan wees nie. Maar, vreemd genoeg, dit is juis in die moeilike tye wat jy nader aan Jesus gaan beweeg.
Dit is ‘n pad waarop daar baie versoekings gaan kom. Maar onthou die Here se belofte dat Hy altyd die uitkoms sal voorsien. En as jy val is Hy barmhartig en genadig. Hy vergewe die wat in opregtheid om vergifnis vra.
Dit is egter belangrik om te onthou dat jy steeds ‘n mens is wat nie op jou eie die heerlikheid van God kan uitstraal nie. Soos 2 Kor 4:6-7 verduidelik, is ons kleipotte. Jesus is die skat wat in en deur ons skyn. Dit gaan oor Hom, nie oor my nie.
In die week sal ons kyk na die praktiese sy van die nuwe lewe wat nou aangebreek het. Onthou om met die ander te deel wat jy by die Here gehoor het.

My tyd vir stil wees
Week 6: Dag 1 – Om God te verheerlik

Die verlossing en redding wat Jesus bewerk het, gee aan die mens ‘n tweede kans om God te verheerlik met hulle lewe. Omdat ons nuut gebore is, kan ons weer met God in ‘n intieme verhouding wees soos Adam en Eva destyds. Ons kry nou ‘n tweede kans om die opdrag wat God destyds aan Adam en Eva gegee het te kan uitleef. Ons kan Hom verteenwoordig.
Maar hoe verteenwoordig ons Hom in hierdie sondige wêreld as ons self nog met soveel dinge sukkel? Daar is dan nog soveel sondes wat ons nog nie oorwin het nie.
In 2 Kor 12:9 het Paulus vir ons ‘n woord van bemoediging: Die Here se krag word juis in ons swakheid volbring. Onthou dat jy in elke situasie ‘n keuse het. En daardie keuse begin by die begeerte om Jesus in alles gehoorsaam te wees. Net dan sal die wêreld Hom in jou kan sien.

Vader
Ek is so opgewonde oor my nuwe lewe saam met U. Maar ek is ook bietjie bang. U weet maar te goed waarmee ek in die verlede besig was. Ek is so bang dat ek nie daarvan sal kan loskom nie. Help my asseblief en wys my hoe ek U kan verteenwoordig sodat U Naam in my optrede verheerlik sal word.
Amen

1. As ons God verteenwoordig beteken dit dat ons moet dink en praat en doen soos Hy. Mense moet Hom in en deur ons kan ervaar. Blaai na die brief aan die gemeente van Galasië. Watter van die dinge wat jy in Gal 5:19-24 lees sal jy verwag om te sien by iemand wat God verteenwoordig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. As ons God wil verteenwoordig moet ons tussen twee leefstyle kies. Wat is dit wat bepaal of iemand ‘n sondige lewe of ‘n vrugtevolle lewe gaan lei as ons kyk na die eerste vyf woorde van Gal 5:19 en die eerste vyf woorde van Gal 5:22?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Die keuse tussen vlees en Gees is die realiteit van selfs die kleinste ding waaroor ons moet besluit. Of dit nou ‘n groot sondige gewoonte is en of dit iets is waarvan jy net in jou hart weet, dit bly ‘n stryd. Ons het in ons groepbyeenkoms oor Heb 12:1-2 gepraat. Watter praktiese aspekte lig hierdie verse uit waar dit gaan oor die keuse tussen sonde en vryheid?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ons staan nie alleen as ons kies om ons los te maak van die sonde wat ons vir so lank verstrengel het nie. Wie gee die Here in Heb 12:1-2 om ons aan te moedig en te ondersteun? Wie is daar in jou lewe wat jou kan help om los te kom van dit waarmee jy worstel? Wie kan jou help om weg te bly van plekke en situasies van versoeking?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Elkeen wat aan Jesus behoort het ‘n getuienis wat in die hand van die Here ‘n kragtige instrument kan wees. Wat leer jy uit Kol 4:5-6 oor hoe om Jesus tussen jou vriende en familie te verteenwoordig? Lees ook Kol 4:2-4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Elkeen wat begeer om werklik die Here God te verteenwoordig sal erns maak met dit wat nog nie reg is in hulle lewe nie. Hoe kan ‘n gebed soos die in Ps 43:3 en Ps 139:23-24 jou bring by ‘n lewe wat God verheerlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wanneer ons daardie gebed met opregtheid bid, sal die Here ons wys wat daar is wat Hom nie verheerlik nie. Jy ken nou al 1 Joh 1:9 baie goed. Maar lees dit weer saam met Rom 8:1. Watter woorde staan vir jou uit? Wat beteken dit vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die keuse om God te verteenwoordig en te verheerlik
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 6: Dag 2 – Om oor die sonde te heers

Die sondeval het ons in ‘n gemors van sonde gedompel. Met Jesus se dood het Hy die mag wat sonde oor ons gehad het kom verbreek. Toe jy jou sonde bely het, het Hy die skuld en die blaam daarvan ook weggeneem. Nou kan ons, deur ons verbondenheid aan Jesus, heers oor die sonde. God se opdrag van heers sluit beslis ook in dat die mens nie die slagoffer van sonde hoef te wees nie. Ons het ‘n keuse. Omdat die Heilige Gees in ons leef, sal ons die sonde kan weerstaan. Die Here het vir ons alles gegee wat nodig is om staande te bly. Kom ons kyk wat ons in die praktyk kan doen as ons in versoeking kom.

Vader
Versoekings is so moeilik. Dit gebeur so dikwels dat ek in my hart weet dat iets verkeerd is, maar nogtans doen ek dit. Here wees my asseblief genadig. Wys my hoe om weerstand te bied teen sonde sodat my verhouding met U nie in gedrang kom nie.
Amen

1. Dalk worstel jy al lankal met iets. Nou dat Jesus die Koning van jou lewe is, het jy ‘n intense begeerte om nie weer deel te hê aan daardie sonde nie. Die realiteit is egter dat daar versoekings gaan wees. Juis in die areas waar jy die swakste is. Dit maak nie saak of dit ‘n verslawing of ‘n seksuele sonde of hoogmoed of skinder of wat ook al is nie.
Jak 1:13-15 berei ons voor vir die manier wat die Satan gaan gebruik om jou weer in sonde te laat beland. Wat is die proses wat hy beskryf?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kom ons raak bietjie prakties. In Gal 5:19 en 22 het ons gister gesien dat ons gedrag óf deur die vlees óf deur die Gees bepaal word. Kyk gou weer na Gal 5:19-21. Kies die sondes waarmee jy die meeste sukkel. Ervaar jy ook die patroon waarvan Jak 1:13-15 praat? Of hoe werk die pad van versoeking in jou lewe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jak 1:14 sê dat ons versoeking begin by ons begeertes. Watter praktiese riglyne kry ons uit Fil 4:6-8 hieroor? Hoe kan hierdie verse ons help om die “suiwerheid” van ons begeertes te toets?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wanneer mens weet wat dit is wat die begeerte na ‘n spesifieke sonde by jou wakker maak, kan jy die begeerte vroegtydig hokslaan deur Jesus ten volle in jou vertroue te neem. Watter waarskuwing en bemoediging is daar vir jou in 1 Kor 10:12-13?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Die vyand sal jou eerder wil oortuig om die versoeking op eie houtjie te hanteer. Soos destyds met Eva. Maar watter waardevolle raad het Heb 12:1-2 in die proses van staande bly? Kyk veral na vers 1 se eerste deel. Wie is jou skare (van selfs net een of twee) wat jou aanmoedig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. 1 Pet 5:7-9 gee ‘n belangrike waarskuwing. Watter rol kan jou geestelike familie speel om jou te help sodat jy nie die prooi van die vyand sal word nie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Dalk voel dit vir jou of die oorlog te groot is. Dalk voel dit of jy nooit oorwinning gaan behaal nie. Maar kyk wat Jesus reeds gedoen het in Kol 2:13-15. Hoe help dit jou met Jakobus se oproep in Jak 4:7?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor hoe om staande te bly in versoekings
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 6: Dag 3 – Om die aarde te vul

Destyds het Adam en Eva die opdrag gehad om die aarde te vul. Hulle keuse om teen God in opstand te kom het egter die hele aarde gevul met mense wat in sonde gebore is.
God se hart is egter om mense uit hulle sonde te red. Onthou jy nog wat God in 2 Pet 3:9 gesê het? Hy wil hê dat almal gered moet word. Met Jesus se koms en versoening het Hy die kans tot nuwe lewe gebring. Met Sy Hemelvaart gee Hy ‘n nuwe opdrag aan Sy kinders. ‘n Nuwe opdrag om die aarde te vul. Hierdie keer met mense wat Sy dissipels sal wees. Maar sal ons dit ooit kan doen?

Vader
Ek is so dankbaar oor die genade wat ek in U ontvang het. Ek wil graag dit wat U vir my gedoen het met ander deel, maar ek weet nie mooi hoe nie. Ek self het nog soveel om te leer. Ek is tot U beskikking. Maak met my soos U wil.
Amen

1. Kan jy jou die emosie, afwagting en onsekerheid van die situasie in Matt 28:16-20 indink? Sê nou net jy kon ook daar gewees het. Wat beteken hierdie woorde van Jesus? Wat sê Hy nou vir jou persoonlik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. In Hand 1:8 gee Jesus ‘n belofte, ‘n versekering. Wat is dit wat hulle sal ontvang as die Heilige Gees uitgestort word? Wat sal die natuurlike gevolg wees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ek kan my net die afwagting van die dissipels indink. Die verlange om die Heilige Gees van Jesus by hulle te kan hê. Hoe het hulle hulleself voorberei om die Heilige Gees te ontvang volgens Hand 2:1? En wat was die gevolg in Hand 2:2-4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. In Hand 4:16-20 staan Johannes en Petrus voor die Joodse Raad. Waar het hulle die krag gekry vir die antwoord wat hulle gegee het? Wat beteken dit vir jou persoonlik in die spesifieke situasie waarin jy is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. In die uitdra van die Evangelie is dit belangrik om te onthou dat ons dit saam met ander gelowiges moet doen. Lees Hand 4:23-32. Wat doen Johannes en Petrus direk na die dreigemente van die Joodse Raad (4:23)? Wat vra hulle van die Here in vers 29? Hoe antwoord Hy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. As jy deur Handelinge lees sal jy sien dat daar die hele tyd twee kante was. Sommige het die Woord aangeneem. Baie het dit verwerp. Die volgelinge van Jesus is vervolg en gemartel. Vandag word kinders van die Here op ander maniere vervolg. Paulus bemoedig ons en spoor ons aan in die briewe wat hy geskryf het. Wat leer Rom 10:13-15, Kol 4:5 en 2 Tim 4:1-5 jou oor die uitdra van die Evangelie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Sommige getuies is so dinamies soos Paulus en Petrus. Ander is meer met enkelinge besig op plekke waarvan min mense weet. Ons moet egter onthou dat elke tree wat ons gee ‘n getuienis is. Hoe help Kol 4:2-6 jou om seker te maak dat alles wat jy doen en sê mense aan Jesus bekendstel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die uitdra van die Evangelie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 6: Dag 4 – Wat nou? Ek het gesondig!

In Dag 2 se studie het ons gepraat oor die feit dat ons oor die sonde moet heers. Maar tog gebeur dit dat ons in ‘n oomblik van swakheid toegee aan ‘n versoeking. Soms is dit iets binne jou soos verkeerde gedagtes of angs of neerslagtigheid. Soms is die val meer sigbaar. Soos in die geval van sondes van ‘n seksuele aard of verslawings. Dit mag dalk ‘n “klein” sonde wees wat jou laat struikel.
Vir sommige is dit maklik om dadelik na die Here te gaan en die saak uit te praat. Ander is egter so skaam en teleurgesteld in hulleself dat hulle nie kans sien om met die Here te praat nie. Wat moet ons doen sodat ons verhouding met Vader weer vinnig herstel kan word?

Vader
Net U weet hoe erg dit waarmee ek so lank geworstel het is. U weet hoe erg dit soms nou nog is. Sal U my asseblief deur hierdie verse bemoedig en bemagtig sodat ek oorwinning kan behaal en staande kan bly?
Amen

1. Wat is die emosies wat jy ervaar as jy besef dat jy teen die Here gesondig het? Is dit dalk dieselfde as wat Dawid in Ps 51:5-7 ervaar het?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Die skaamte en teleurstelling kan soms so oorweldigend wees dat mens nie eers voor die Here wil verskyn nie. Dawid vertel daarvan in Ps 32:3-4. Watter fisiese en emosionele effekte sien jy in jou lewe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dalk is die sonde waarmee jy al vir jare worstel van so ‘n aard dat baie mense daarvan weet. Dalk is dit iets wat jy in die geheim doen. Dalk is dit verkeerde gedagtes. Ongeag hoe groot of klein ons dink ons sonde is, het dit beslis ‘n impak op die mense om ons. Maar Jes 59:2 vertel van iets wat nog erger is. Wat is ‘n verdere gevolg van sonde wat ons probeer wegsteek?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Die Satan spesialiseer in skeidsmure. Hy sal jou wil oortuig dat jy nie na die Here toe kan draai nie. En as jy nie met jou sonde na die Here kom nie, kan jy nie vergifnis ontvang nie. Waarteen waarsku Heb 10:26?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. As nuwe kind van die Here kan ons nie bekostig om nog aan sekere sondes vas te hou nie. Behalwe vir die feit dat ons verhouding met die Here herstel moet word lees ons nog belangrike redes vir regmaak met Hom in Heb 3:13-15. Wat sal gebeur as ons nie Sy genade aangryp om die sonde wat Hy openbaar te bely nie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ons kan nie bekostig dat daar verbittering ontstaan en dat ons ander met ons sondes besmet nie. Ons moet eenvoudig regmaak. 1 Joh 1:9 het nou al ‘n kosbare vers vir jou geword. Lees dit saam met Ps 32:5 en Ps 51:1-4, 8-9, 12-13 en 19. Wat leer hierdie verse jou persoonlik van regmaak met die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Dawid se lewe wys vir ons hoe kosbaar dit is om in gebrokenheid voor die Here te staan. Watter versekering gee Joh 10:27-30 en Rom 8:1 en ook verse 31-38 vir jou as kind van die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die vergifnis wat Jesus gee
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 6: Dag 5 – Vergifnis herstel verhoudings

Vergifnis is een van die belangrikste aspekte van ware vryheid. Dit is egter nie ‘n maklike saak nie. Mens word nie sommer wakker met die intense begeerte om iemand te vergewe nie.
Dalk moet ons hierdie saak bietjie prakties benader. Ek het ‘n ruk terug na ‘n praatjie van Riekert Botha geluister. Hy maak toe die opmerking dat daar niemand is wat nog nooit deur iemand anders seergemaak is nie. Kan jy met hom saamstem? Neem gou ‘n papier dan skryf jy ‘n paar name neer.
Elke naam bring sy eie emosie, nè? Party maak jou kwaad. Ander bring weer ‘n seer wat so intens is dat jou hand nie eers die letters op papier kan kry nie.
Riekert het egter nog iets gesê. Hy sê daar is ook niemand wat nog nooit iemand anders seergemaak het nie. Kan dit wees? Dit is nogal erg om te dink dat elkeen van ons in een of ander stadium verantwoordelik was vir iemand anders se seer.
Skryf die name neer van die mense vir wie jy seergemaak het. Dalk kan jy aan fisiese insidente dink. Of aan mense wat seergekry het a.g.v emosionele seer en mishandeling of verwaarlosing. Of die wat sonder jou moes klaarkom omdat jy te besig was.
Wat nou gemaak met hierdie twee lysies? Wat doen ek met die mense wat my seergemaak het? Wat moet ek doen met die mense teenoor wie ek self skuldig staan?
Om vergifnis te gee en te vra is nie maklik nie. Dit vra gehoorsaamheid aan Jesus. Daarom gaan ons in hierdie studie kyk wat dit is wat Jesus van ons vra.

Vader
Ek kan aan baie mense dink wat my seergemaak of benadeel het. Ek kan ook dink aan mense teenoor wie ek verkeerd opgetree het. Maar om te vergewe is nie so ‘n maklike saak nie. Maak my hart asseblief ontvanklik sodat ek U wil sal ken en sal gehoorsaam.
Amen

1. In Luk 15:11-32 lees ons die gelykenis van die verlore seun. Ons sien hoe die jongste broer sy erfporsie vermors. Ons sien hoe hy sy pa tot skande maak. Maar die pa bly wag dat hy terugkom. Net soos Vader met ons maak. Kyk gou na verse 18-20. Wat is die jongste broer se hartsbegeerte nadat hy tot inkeer gekom het? Hoe reageer sy pa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Elkeen wat aan Jesus behoort het volkome vergifnis ontvang. Wat is dit wat ons dan volgens Jak 5:16 teenoor mekaar moet doen? Hoe sluit dit aan by wat die jongste seun gedoen het?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wanneer ons ons sondes teenoor mekaar bely en vergifnis vra en vergifnis gee, kom daar ‘n wonderlike bevryding. Verhoudings word herstel. Daar kom eenheid en genesing.
Maar daar is ook ‘n ander kant. Een waar die seer net te diep is. Dit voel of jy die daad gaan goedkeur as jy dit vergewe. Of dalk is daar iets in jou hart wat wil hê dat die persoon self moet ly vir wat hy aan jou gedoen het. Wat sê Jesus hieroor in Matt 6:12 en 14-15?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Jesus praat ook in Matt 18:21-35 oor vergifnis. Wat staan daar in vers 21-22 en 33-35? Sou jy sê ons kan maar self besluit of ons wil vergewe? Of is dit ‘n opdrag van die Here?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Selfs al weet jy dit is ‘n opdrag is dit steeds nie maklik nie. Ons ou vleeslike mens wil vergeld, ons wil nie vergewe nie. Kyk weer na die gelykenis. Fokus nou op Matt 18:23-27 en dan op vers 28-34. Vervang die koning met Jesus en jouself met die man wat so baie geskuld het en toe vrygespreek is. Vervang die man wat min geskuld het met die name op jou lysie. Kyk ook na Rom 12:17-19. Wat sê die Here vir jou oor die mense wat jou seergemaak het?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ons kan maklik sê dat ons sal vergewe maar nie vergeet nie. Het ons dan van harte vergewe soos Jesus vra? Wat sien jy in 2 Pet 3:9 en Rom 12:20-21 oor die toets vir opregte vergifnis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Lees Job 42:7-10 Wat dink jy het dit van Job gevra om vir sy vriende te bid nadat hulle hom vir wie weet hoe lank bly treiter het met hulle woorde? Hoe sluit hierdie gedeelte aan by 1 Pet 3:9?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebed
Vader,
Dankie dat U my vergewe het vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek kies vandag in gehoorsaamheid om die volgende mense te vergewe en te seën
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die herstel wat vergifnis bring
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Saam om die Woord: Week 7
‘n Lewe van Oorwinning
Hebreërs 12

En hier is ons nou by die laaste deel van ons prentjie. Week 6 en 7 is die realiteit van ons lewens tot ons die Ewigheid ingaan. Ons het ‘n roeping om uit te leef. Selfs al struikel ons tel die Here ons weer op. Die laaste deel van ons prentjie gaan oor geestelike groei en ‘n lewe van oorwinning.
Kom ons verduidelik dit met ‘n baba wat hoofsaaklik 3 dinge nodig het om te groei. Hy moet eet en asemhaal en oefening kry. Hy het ook ‘n familie nodig waar hy veilig kan voel en kan leer van liefde en van die lewe.
Net so kan ons net geestelik groei as die Woord van God ons kos is. Deur Bybelstudie leer ons God ken. Verder het ons gebed nodig. Ons gebedslewe moet so spontaan en ononderbroke wees soos asemhaal. As ons met Jesus op die “gebedselfoon” is, kan die ”misleidingsoproep” van die duiwel nie deurkom nie. Die derde gaan oor die uitleef van ons getuienis. Deur te getuig oor wat Jesus gedoen het, word ons eie geloof versterk want ons fokus bly op Hom en wie Hy is. Al hierdie dinge gebeur binne ‘n geloofsgemeenskap waar ons mekaar aanmoedig en vermaan. Dit word ‘n geloofsfamilie wat saam die Here aanbid en so groei in geloof.
Hebreërs vertel baie mooi wat dit is wat Jesus gedoen het om ons te verlos. Regdeur die boek word ons opgeroep om nie weg te dryf nie. Ons word aangemoedig om ons oog op Jesus te hou en mekaar te versterk.
In ons stiltetyd sal ons kyk na ‘n paar praktiese aspekte van geestelike groei.

1. Regdeur die boek word die fokus ten volle op Jesus geplaas. Lees Heb 1:1-3 en 9-12. Wie is Jesus? Watter rol sal dit in ons geloofslewe speel as ons onthou wie Hy is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat sal volgens Heb 2:1-4 gebeur as ons Jesus se woorde en die redding wat Hy bewerk het verontagsaam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ons kan net ons fokus op Jesus hou as ons erns maak met sy Woord. Daardeur leer ons Hom ken. Ons leer Wie Hy is, en wat Hy doen. Deur die Woord werk die Heilige Gees in ons harte. Waarteen waarsku Heb 3:7-8 en 15? Watter rol speel medegelowiges in die voorkoming van hierdie gesindheid volgens Heb 3:12-13?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ons het egter nog iets nodig sodat ons nie sal wegdryf van die Here af nie. Ons moet met Hom kan praat. Wat het volgens Heb 4:14-16 verander sodat dit moontlik is om met God te kan praat? Wat beteken dit vir jou in die lig van Jes 59:1-2 en 1 Joh 1:6 en 9?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Heb 5:12-14 moedig ons aan om werklik in die Woord geanker te wees sodat ons kan oefen om goed van kwaad te onderskei. Wat kan gebeur as iemand dit nie doen nie? Watter gevaar is daar vir sulke mense volgens Heb 6:4-6 en Heb 10:26, 29 en Heb 12:25?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Soos ons al in die afgelope weke uit Joh 10:27-30 gesien het, hou Jesus die skape wat Hom ken, en in Hom glo, en Hom gehoorsaam volg, in Sy hand. Hoe kan ons staande bly as jy kyk na Heb 8:11-12, Heb 10:19-23, Heb 10:24-25, Heb 12:1-3 en Heb 12:12-15?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Watter versekering gee Heb 13:20-21 aan elkeen wat sy lewe aan Jesus oorgegee het en ‘n behoefte het om Hom as Herder te volg? Kyk ook na Fil 1:6.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kom ons vat saam
Dit sou so lekker gewees het as ons na ons bekering sonder enige versoeking of struikeling net die Here kon dien. Of sou dit? Eintlik is dit juis deur ons stryd wat ons verhouding met Jesus meer innig word. Ons moet Hom vertrou en volg en gehoorsaam. Ons is van Hom afhanklik.
Maar die skrywer van Hebreërs waarsku op verskeie plekke dat ons nie moet wegdryf nie, ons moenie afvallig word nie, ons moenie die genade verwerp en ons harte verhard nie. Dit sê vir ons iets van die aanslag wat daar is op die lewe van die gelowige.
Maar, soos ons ook regdeur Hebreërs sien, is God se almag en liefde en trou onweer-legbaar vas en seker. Hy het die volle prys betaal. Hy het die oorwinning behaal. Deur Jesus het ons toegang om met vrymoedigheid na die genadetroon te gaan.
Hy is inderdaad ons Helper. Wat kan ‘n mens aan ons doen? Ja, betreffende aardse omstandighede baie, maar selfs dit sal binne God se wil wees. Maar betreffende die geestelike en die ewige – niks.
Kom ons bemoedig mekaar, kom ons waarsku mekaar, kom ons spoor mekaar aan om ons oog op Hom te hou. Die Leidsman en Voleinder van ons geloof.
In ons laaste week se stiltetyd gaan ons kyk wat dit is wat ons nodig het om geestelik te groei sodat ons standvastig en in oorwinning kan leef.

My tyd vir stil wees
Week 7: Dag 1 – Versterk deur die Woord

In ons prentjie het ons gesien dat ‘n mens nooit sal kan lewe as hy nie kos het nie. Sonder kos word mens moeg en kragteloos en later sterf hy. Op geestelike gebied gebeur dieselfde. Om geestelik te groei moet die Woord van God deel wees van ons lewe.
Maar tog wil ek jou waarsku. Die vyand gaan maniere kry om jou van die Woord los te maak. Daarom moet jy waaksaam wees. Dit is goed om vir jou ‘n roetine van stiltetyd te kry. Bly daarby. Selfs al voel jy moeg. Moenie toelaat dat jou tyd in die Woord geroof word omdat jy te besig raak met ander dinge nie.
Dit is ook maklik om net by dagstukkies vas te haak omdat dit makliker is om te verstaan. Dit is egter belangrik dat jy die Here sal toelaat om uit die Woord met jou te praat. Moenie dat woorde van mense vir jou belangriker raak as die Woorde van God nie. (Agter in hierdie Bybelstudiegids is daar ‘n voorgestelde leesprogram wat jy kan oorweeg.)

Vader
Dankie vir U Woord. Dankie dat U my daardeur wil leer. Ek wil U beter en beter leer ken. Open U Woord. Laat my hart verstaan wat U wil sê…
Amen

1. Wanneer mens pas die Here aangeneem het, mag dit wees dat daar baie dinge in die Bybel is wat redelik Grieks is. Wie sal jou kan help om te verstaan wat jy lees as jy kyk na 2 Tim 3:16?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Die Woord van die Here is inderdaad lewend en kragtig. Dit het jy die afgelope weke persoonlik ondervind. Waarvoor wil die Here jou toerus volgens 2 Tim 3:14-17?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. In ons moderne era hoor ons soveel verskillende dinge oor wie die Here is en wat Hy doen. In Hand 17:10-12 lees ons hoe die gemeente van Berea gereageer het op die boodskap van Paulus en Silas. Hoe behoort ons te werk te gaan om mense se uitsprake en lering te toets? Selfs mense vir wie ons respek en agting het?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Hoe beter ons die Woord ken hoe moeiliker sal die duiwel ons kan mislei met dwaling. As die waarheid in ons harte leef kan die leuen maklik raakgesien word. Die Woord help ons ook om dit wat nog verkeerd is in ons lewe raak te sien. Wat beteken die woorde van Jak 1:22-25 prakties vir jou?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Die Woord kan net in ons harte lewe as ons dit in ons hart bêre. Daarom is dit nodig om ‘n vaste roetine te hê. Wat sê Ps 1:1-2 vir jou oor die plek van Bybelstudie in jou lewe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wat sal die gevolg wees van getroue tyd in die Woord volgens Ps 1:3? Hoe sal die vrug waarvan Dawid praat in die praktyk lyk as ons kyk na Gal 5:22?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. As kind van God het jy die voorreg om die wapenrusting van God te dra om jou te beskerm teen die aanslae van die bose. Lees Ef 6:10-18. Vers 17 praat van die Woord as die Swaard van die Gees. Hoe kan getroue studie van die Woord ons help om weerstand te bied teen die aanslae van die duiwel? Kyk ook na Jesus se voorbeeld in Matt 4:1-11.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die kosbaarheid van die Woord
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Week 7: Dag 2 – Verbind deur gebed

Gebed is die volgende onontbeerlike aspek van ‘n lewe van oorwinning. Net soos asemhaal onontbeerlik is vir lewe, kan ons ook nie sonder gebed nie. Dit is ons lewenslyn. Ons toevlug. Kyk net hoeveel keer lees ons in die Evangelies dat Jesus Homself gaan afsonder het om tot die Vader te bid.
Juis omdat die gebed van ‘n gelowige ‘n kragtige uitwerking het, kan jy verwag dat dit ook ‘n terrein gaan wees waarop jy aangeval gaan word. Die aanslae is soms in die vorm van biddeloosheid. En dikwels in die vorm van gebede wat ons eie selfsugtige begeertes wil bevredig.
Soos die dissipels destyds aan Jesus gevra het, wil ons ook nou weet hoe om te bid. Ons gaan aan die hand van die Ons Vader na ‘n paar aspekte van gebed kyk.
Kom ons lees net eers Matt 6:5-13.

Vader
Dankie dat ek met vrymoedigheid na U kan gaan omdat U reeds die pad na die Vader oopgemaak het. Dankie dat U met my wil praat. Leer my asseblief hoe om te bid.
Amen

1. Dit is so maklik om weg te spring met ‘n lysie van dinge wat ons wil hê die Here moet doen. Maar wat leer Jesus ons uit Matt 6:9-10? Lees ook 1 Kron 29:11.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nadat ons aan God die lof en eer gebring het, en gebid het vir die uitvoer van SY wil en nie ons wil nie, kry ons sommer ook perspektief op ons eie behoeftes. Wat sien jy uit die volgende verse oor gebed en ons fisiese behoeftes? Lees Matt 6:7-8, 11 en Fil 4:6-7.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Verlede week het ons baie oor vergifnis gepraat. Hoe help Matt 6:12 se gebed jou om mense van harte te vergewe? Kyk ook na Matt 6:14.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Ons kan nie die duiwel en sy versoekings in eie krag hanteer nie. Ons moet voortdurend in gebed voor die Here staan. Hoe bemoedig Matt 6:13 jou as jy dit saam met Jak 4:7 lees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jesus se gebed eindig met ‘n lofprysing in Matt 6:13. Watter invloed sal dit op jou daaglikse uitdagings hê as jy jou gebede so sou eindig? Lees ook Jesus se versekering in Matt 28:18 en 20.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. In Hand 4:23-31 sien ons die volgelinge van Jesus in ‘n ernstige gebed. Hulle lewe word bedreig. Maar hulle bid nie om beskerming nie. Wat vra hulle in vers 29? Wat leer ons uit die voorbeeld van die apostels oor die fokus van ons gebed? Kyk ook na Daniël 6:11.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Ons kan weet dat God ons gebede hoor. Hou aan om met die Here te praat. Selfs al is jy nie lus nie. Want solank jy met Hom praat, kan jy nie na die duiwel se stem luister nie. Wat leer die volgende verse jou oor gebed? 1 Thess 5:17 en Kol 4:2-4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die krag van gebed
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 7: Dag 3 – Ek getuig oor U wonderdade

Onthou jy nog waarom God die mens gemaak het? In Gen 1:26 het God gesê dat Hy die mens wil maak na Sy beeld, na Sy gelykenis. Dit is ‘n groot gedagte. Dit beteken dat ons lewe so moet wees dat dit ‘n refleksie sal wees van wie God is. Dit beteken dat Jesus, wat nou in ons leef, na buite sigbaar sal wees in wat ons dink en doen en sê.
Om te getuig gaan dus oor baie meer as ‘n platform waarop ons staan en ons storie van verlossing vertel. Dit gaan daaroor om Jesus elke dag te leef. Op so ‘n manier dat woorde selfs oorbodig is.
Om te getuig gaan ook daaroor dat ons aktief besig is om die goeie nuus oor Jesus te deel. Almal kan nie soos Paulus wees nie. Of soos enige van die groot name in die sending nie. Sommige se rol is ondersteunend in gebed en finansiële hulp.
Dit is alles egter die werk van God deur die Heilige Gees wat ons krag gee. As ons onder leiding van die Heilige Gees getuig, sal dit ons versterk omdat die fokus dan uit en uit op Jesus is en nie op onsself nie.

Vader
Toe U my nuutgemaak het, het U iets in my hart aan die brand gesteek. Ek wil so graag vir ander vertel wie U is en wat U gedoen het. Ek weet net nie mooi hoe nie. Sal U my asseblief ook daarin lei?
Amen

1. Ons kan gewoonlik nie wag om goeie nuus met die mense naaste aan ons te deel nie. Om gered te wees uit sonde en aan Jesus verbind te wees is die beste nuus ooit. Kan jy identifiseer met die Emmausgangers wat sommer in die nag al die pad terug is na Jerusalem? Lees Luk 24:13-35. Wat is dit wat hulle aan Jesus se volgelinge wou vertel volgens vers 30-35?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jou oë en jou hart is ook geopen om Jesus se verlossing te kon aanneem. Dalk was jy ‘n “goeie” mens wat besef het dat jy sonder Jesus absoluut verlore is. Dalk was jy vasgevang in vernietigende sondige praktyke. Ongeag waaruit jy gekom het, jy wil dit wat Jesus vir jou gedoen het met ander deel.

Wat sien jy uit 1 Kor 2:1-2 oor wat die fokus van jou getuienis moet wees?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Die gevaar bestaan dat die waarde van ‘n getuienis gemeet word aan hoe groot die sonde is waaruit iemand bevry is. Wat is die vrug van ‘n getuienis wat gaan oor Jesus en Hom as gekruisigde? Kyk na Petrus se getuienis in Hand 2:17-24; 37-41 en 46-47.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hierdie getuienis kom uit die krag van die Heilige Gees. Dit is nie uit ons eie krag nie. Dit gaan ook nie altyd maklik wees nie. Wat sien jy uit Hand 4:24-31 oor wat ons moet bid as mense ons wil keer om oor Jesus te praat? Kyk veral na vers 29 en na Paulus se gebedsversoek in Kol 4:2-6.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Regdeur die eeue is die getuienis wat oor Jesus as Verlosser gaan aangeval. Dit sal ook nie vir jou maklik wees nie. Jy sal dalk nie vervolg word soos in sommige lande gebeur nie, maar jy mag spot en verwerping beleef. Sulke dinge is nie maklik om te hanteer nie. Watter bemoediging kry jy in Heb 12:2-4, Matt 28:18 en 20 en Joh 15:18-21?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wanneer die fokus van jou getuienis die vryspraak en versoening is wat Jesus bewerk het, word jou geloof gebou en versterk. Want elke keer fokus dit jou aandag op die volmaaktheid van Jesus se verlossing. Wat sê Petrus in 1 Pet 3:12-17 oor ons ingesteldheid om te getuig? Kyk veral na vers 15.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Om altyd gereed te wees met ‘n verduideliking oor die Hoop wat daar in Jesus Christus is, vra ‘n verbondenheid aan Jesus. Watter lig werp Matt 5:13-16 op wat nodig is om te getuig as jy dit saamlees met Joh 15:5?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die krag van getuienis
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 7: Dag 4 – Groei in ‘n geloofsgemeenskap

Om deel te wees van ‘n geloofsgemeenskap is ‘n wonderlike voorreg. Dit is ook noodsaaklik vir ons geestelike groei. Dit versterk jou en bou jou. Dit help jou om staande te bly as daar versoekings kom.
Het jy al ‘n sosatiestokkie gebreek? Dit is nie te moeilik nie, nè? Het jy al probeer om ‘n bondeltjie stokkies gelyk te breek? Dit is ‘n perd van ‘n ander kleur.
Dit is dus belangrik dat jy so gou as moontlik by ‘n geloofsgemeenskap inskakel. Veral as die lewe waarin jy was van so ‘n aard was dat jy totaal moes breek met jou vriende en kuierplekke en roetines van die ou lewe. Jy het nou ‘n nuwe “familie” nodig. Selfs al het jy in ‘n kerk groot geword, gaan jy vind dat jy verlang na Geesgenote. Mense wat die Vader in Gees en Waarheid dien. Doen dit egter biddend sodat Jesus jou na die regte mense kan lei.

Vader
Ek moes soveel aspekte van my ou lewe laat vaar. Ek het nie meer iemand wat my hart verstaan nie. Leer my asseblief wat dit beteken om deel te wees van ‘n gemeenskap van gelowiges.
Amen

1. 1 Kor 12:12-20 teken vir ons ‘n prentjie om te verduidelik hoe die gemeenskap van gelowiges werk. Wat beteken dit vir jou nou dat jy jou ou lewe moes los?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat beteken ‘n geloofsgemeenskap vir jou wanneer die mense met wie jy vriende was skielik teen jou draai? Lees wat staan in Hand 4:23-24 en Hand 12:5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wat vertel Hand 2:46-47 jou van die gesindheid wat daar onder broers en susters in Jesus is? Kyk ook na Kol 4:12-16.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ‘n Geloofsgemeenskap is ‘n kragtige deel van elke gelowige se pad van groei in die Here. Dit is ook deur ‘n geloofsgemeenskap dat die Here die wat verlore is bereik. Daarom is dit maklik om in te sien dat die duiwel ons op een of ander manier sal wil losmaak van ons geestelike familie. Wat sien jy uit Heb 10:24-25 hieroor?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wanneer ons nie meer met ons broers en susters in gemeenskap is nie, is ons ‘n maklike prooi. Ons kan maklik moeg raak en uitsak en weer terugval in die wêreld se dinge. Watter opdrag kry ons in Heb 12:12-14? Waarom sou dit so belangrik wees? Lees ook wat staan in Jak 5:19-20.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ongelukkig is kinders van die Here nie volmaak nie. Mense maak mekaar seer. Net soos jy, is die ander mense in die kerk ook maar mense wat foute maak. Ons ou natuur wil sommer dadelik blameer. Maar wat leer ons uit Gal 6:1-3 en 2 Pet 3:9 oor hoe ons sulke situasies moet hanteer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Onvergewensgesindheid bring bitterheid en seer. Dit vervreem ons van mekaar en die gemeenskap van gelowiges. Aan die ander kant is vergifnis en vryspraak een van die kosbaarste geskenke wat broers en susters mekaar kan gee. Watter opdrag kry ons in Jak 5:16 en wat sal die gevolg wees? Kyk ook na Ps 133:1 en Rom 10:15.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse oor die wonder van saam met ander die Here te dien
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Week 7: Dag 5 – U alleen die Koning van my lewe

Ons kom nou by die heel laaste studie van die reeks. Ons het reeds praktiese dinge bespreek wat jou sal help om geestelik te groei. Geestelike groei kan egter net gebeur as Jesus die Koning van jou lewe is. As jy self op die troon sit sal jy nie werklik ‘n begeerte hê om in ‘n dieper verhouding met Jesus in te beweeg nie. Dan word al hierdie dinge waarvan ons gepraat het net uiterlike vertoon.
Ons het in die vorige studies gesien dat die duiwel jou gaan probeer weghou van Bybelstudie, gebed en gemeenskap met gelowiges omdat hy weet dat hy daardeur jou verhouding met Jesus in die wiele kan ry. Hy gaan egter ook probeer om jou te oortuig om self die beheer van jou lewe oor te neem. Net soos destyds met Adam en Eva, sal sy aanslae baie subtiel wees. Dit mag dalk selfs baie geestelik klink. Dit mag ook baie na aan die waarheid wees. Dalk dink jy dat jy nie dieselfde fout as Adam en Eva sal maak nie. Maar as hulle, wat in ‘n volmaakte verhouding met God was kon struikel, kan ons ook. Daarom het jy onderskeiding nodig sodat jy nie jouself sal verhef om jou eie god te word nie.
Om aan Jesus onderworpe en oorgegee te leef is ongelooflik bevrydend. Moenie toelaat dat die duiwel jou anders oortuig nie.
In hierdie laaste studie gaan ons probeer kyk na ‘n paar verse wat jou sal help om die duiwel se slinkse strategie raak te sien.

Vader
Dit is vir my vreeslik om te dink dat die duiwel juis U Woord en medegelowiges mag gebruik om my sover te kry om weer die beheer van my lewe oor te neem. Here, open my oë en gee my asseblief ‘n gees van onderskeiding.
Amen

1. Met jou bekering het daar ‘n wonderlike ding gebeur. Jy het ‘n nuwe mens geword. Lees 2 Kor 4:7. Watter beeld gebruik Paulus om te beskryf hoe ons lewens lyk na ons bekering? Wie gee aan die kleipot waarde? En waarom bly die kleipot net ‘n kleipot?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ons dink dikwels dat ons die skat is. As ons egter besef dat ons steeds kleipotte is wat maklik sal kan breek bring dit ‘n afhanklikheid van die Here wat uiters bevrydend is. Nou hoef ons nie meer self ‘n uitkoms te bewerk nie. Ons Koning sorg vir ons. Hoe sorg Hy in 2 Kor 4:8-10?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wanneer ons prentjie van Jesus as Koning beteken dat daar niks slegs met ons mag gebeur nie, kan ‘n krisis ons geloof lelik laat ontspoor. Wanneer ons God erken as die soewereine Koning van ons lewe sal ons selfs in moeilike tye nie ons geloof verloor nie. Wat sien jy uit Rom 8:28 en 31-39 hieroor? Wat sê die Here vir jou persoonlik uit hierdie verse?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Gelowiges kom dikwels in die versoeking om net die beloftes van die Here te lees en daarop te staan. Mens hoor uitsprake soos “name it, claim it”. Of dat die Here nie wil hê ons moet siek wees of swaarkry nie. Of dat Hy vir ons materiële voorspoed wil gee. Wat sien jy in Jes 29:16 en Rom 9:20-21? Mag ons aan die Here voorskryf wat Hy in ons lewens mag toelaat en wat nie? Hoe het Paulus sy eie situasie in 2 Kor 12:6-10 hanteer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Paulus het soveel vrede ervaar toe hy berus het en God geëer het as die Koning van sy lewe. Watter bemoediging is daar in Luk 21:18-19 en ook in Joh 16:33 aan die wat Hom as Koning van hulle lewe gehoorsaam selfs in tye van vervolging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ons Eie Ek sal maar gedurig die troonposisie wil oorneem. Hoe help Kol 3:1-3 jou in die afgee van jou troonposisie en die buig voor Jesus?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wat ‘n lieflike veilige plek om te wees; verborge saam met Christus in God. Vir elkeen wat so weggesteek in God leef is die wonderlike belofte van Matt 28:20 waar. Wat beteken dit vir jou persoonlik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Gebed
Vader,
Dankie vir
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ek sukkel steeds met
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Vergewe my asseblief vir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amen

Notas of vrae vir die groepstudie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nog verse wat ons fokus op Jesus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9 Januarie 2020

‘n Nuwe begin…

Ons paaie gaan dalk nou skei wat die Bybelstudie betref, maar in werklikheid is ons steeds saam op dieselfde reis. Dalk het jy Jesus iewers in die afgelope sewe weke vir die eerste keer ontmoet. Dalk kom jy al ‘n lang pad met Hom.

Dit mag ook wees dat jy dalk gekies het om nie die aanbod van Jesus se liefde te aanvaar nie. Jy het dalk die onderste pad gekies omdat dit vir jou voel of Jesus jou nooit sal kan vergewe nie. Of dat Hy jou nooit sal kan liefhê nie. Of dalk sukkel jy om Hom te vertrou. Mag ek jou vra om nie op te hou soek nie? Jesus is werklik die enigste antwoord.

Vir die wat nou die pad saam met Jesus gaan stap wil ek bemoedig met die woorde van Jesus in Matt 28:18-20. Jesus sê dat alle mag in die Hemel en op die aarde aan Hom behoort en dat Hy met ons is al die dae tot die wederkoms. Hy self stuur ons uit om mense van Hom te vertel.

Onthou dat Hy die oorwinning behaal het. Hy het die wêreld reeds oorwin.

Geniet jou reis met Jesus. Hou jou oë op Hom alleen, want net Hy kan jou lei in die proses van voortdurende losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is. Hy is die Leidsman en Voleinder van jou geloof.

Jy is welkom om my te kontak as daar vrae of onduidelikheid is. Of as jy iemand nodig het om mee te praat.

Skryf gerus vir my by
ellisonmouton@yahoo.co.uk
Of bel 083 554 0143

Liefdegroete en seën

Ellison

‘n Paar gedagtes oor Bybelstudie

Ons het in die afgelope weke gesien hoe kosbaar die Woord is. Ek vermoed ook dat jy nou ‘n groot verlange het om Jesus, jou Bruidegom, beter te leer ken. Daarom is dit belangrik om tyd in die Woord te spandeer.
Baie mense verkies dagstukkies omdat dit makliker is om te verstaan. Ek wil jou egter aanmoedig om met die Woord self te sit. Selfs al is daar dele wat moeilik is om te verstaan. Moenie meer tyd aan ander mense se insigte spandeer as aan die Woord nie. Onthou, jy behoort nou aan die Skrywer van die Woord. Hy sal dit vir jou oopbreek.
Maar waar begin ‘n mens? Hier is ‘n paar gedagtes om jou te help met die lees van die Woord:
@ Probeer ‘n roetine kry rondom lees in die oggend en die aand. Dit kan ‘n hoofstuk wees of selfs net ‘n paar verse.
@ Ek wil jou aanmoedig om sistematies te lees sodat jy die groter prentjie en die konteks van die hele Bybel beter kan verstaan.
@ Probeer vir jouself die volgende vrae antwoord oor die spesifieke gedeelte sodat jy met fokus en begrip kan lees.
# Wat staan direk daar geskryf?
# Wat sê die verse oor wie God is?
# Wat wil die Here vir my persoonlik sê?
# Watter vers of gedagte kan ek met iemand anders deel?
# Bid dan dit wat die Here deur hierdie verse vir jou oopgemaak het.
@ Kry vir jou ‘n joernaal vir aantekeninge, vrae en gebedspunte. Skryf neer hoe die Here jou antwoord.
@ Hier is ‘n moontlike “leesrooster”. As jy hierdie gedeeltes lees sal jy sien hoe God se pad met die mens geloop het van die Skepping af tot met die eerste kerk:
# Genesis
# Eksodus 1-20 en 32-34
# Numeri 12-14 en 20-24
# Deuteronomium 30-33
# Josua
# Rigters
# Rut
# 1 en 2 Samuel
# 1 en 2 Konings
# Lukas
# Handelinge
# Openbaring 19-22
@ Nou kan jy weer van voor af begin en die ander boeke wat ons aanvanklik oorgeslaan het ook lees.
Indien jy belangstel in nog Bybelstudiegidse, kontak my gerus. Die volgende studies is beskikbaar.
‘n Reis van Genesis tot Handelinge
Filippense – ‘n Reis
Kolossense – ‘n Reis
Efesiërs –’n Reis
Geniet jou reis deur die Woord en jou vasmaak aan Jesus.
Groete in Christus
Ellison