Wie is ons en wat glo ons?

Joh 15:5 … Ek is die Wynstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Ons leef vanuit die geloof…
dat Jesus Christus, en Hom as gekruisigde (1 Kor. 2:2) die enigste basis en fokus vir n gemeente se lewe, groei en vrug is.

Christus is volgens Kolossense 1 verse 15 tot 20 die volheid van alles wat God die Vader ooit wou bereik in die skepping en die nuwe skepping.

Hy is die Eerste en die Hoof in die gemeente. Daarom bely ons dat ons as gemeente die lote is en Hy die Wynstok waarsonder ons niks kan doen nie (Joh. 15:5).

Ons is geroep om deur ons eenheid en identifikasie met Hom te leef soos Hy geleef het op hierdie aarde, as Lam van God wat Sy lewe neergelê het vir ‘n gevalle en verlore mensdom (1 Joh. 4:17).

Die skrif is duidelik dat slegs deur wedergeboorte ‘n mens deel kry in die Koninkryk van God en dat as getuienis daarvan ‘n mens as gelowige gedoop behoort te word.

Ons glo onwrikbaar dat ons roeping om dissipels te maak van al die nasies, ons onder verpligting plaas om die wat Jesus se naam bely, beide te leer uit die Bybel en te skool om self te groei in hulle liefde vir en gehoorsaamheid aan die Woord.

Dit kan egter net realiseer as die persoon en verlossingswerk van Jesus vir ons die sleutel is wat al 66 boeke van die Bybel ontsluit.

Op geen ander manier kan die volheid van die Heilige Gees in vrug en gawes blom in die gemeente en sodoende die koninkryk van God laat deurbreek in ‘n gevalle wêreld nie.

“Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid” (Rom. 11:36)