Gelykenisse van Lukas

Die Onbeskaamde Vriend

Lukas 11:1-13

Die Fariseer En Die Tollenaar

Lukas 18:9-14

God en Mammon – Anton Snyman

Lukas 16

Die Ryk Dwaas (Hebsug)

Lukas 12:13-21

Die Vyeboom

Lukas 13:6-9

Verlaat En Aankleef

Gelykenis van Bedagsaamheid – Lukas 14:25-35

Die Nou Poort – Danie Grobler & Paul Bezuidenhout

Lukas 13:23-24

Die Barmhartige Samaritaan

Lukas 10:25-37

Die Onregverdige Regter

Lukas 18:1-8

Oor Die Skielike Koms Van Die Koninkryk Van God

Lukas 17:20-37

Blinde Leiers

Pasop By Wie Jy Leer – Lukas 6:39-40

Vrou Wat Olie Op Jesus Se Voete Uitgiet

Lukas 7:30-50

Genesing Op Die Sabbat – Charl du Toit

Lukas 14:1-14

Uit Pas Met Jesus

Lukas 9:51-56

Genesing Van Die Tien Melaatses

Lukas 17:11-19

Bitterheid

Lukas

Die Ryk Man En Lasarus

Lukas 16:19-31

Die Verlore Seun

Lukas 15:11-32