2016

Migal En Abigail

2 Samuel 6, 1 Samuel 19, 1 Kronieke 15:29

Isébel En Ester

1 Konings 21 en Ester 1 tot 9

Oorsig oor Jesus in die Ou Testament Nr 2

Lukas 4, Maleagi

Isébel In Openbaring En Lidia

Openbaring 2 en Handelinge 16

Rut En Orpa En Naomi

Rut 1 tot 4

Deugsame Vrou En Vrou Dwaashid In Spreuke

Spreuke 8, Spreuke 9:13 en Spreuke 31

Sara

Genesis 16

Vinnige Oorsig Oor Christus In Die Ou Testament – Nr 3

Josua 5:13

2 Samuel 23

Vinnige Oorsig Oor Christus In Die Ou Testament – Nr 4

1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke

Vinnige Oorsig Oor Christus In Die Ou Testament – Nr 5

2 Kronieke 36:22-23; Esra 1:1 en 2; Nehemia en Ester

Nuwe Wyn

Johannes 2: 1-25

Daar is die mens

Johannes 19:1-5

Skandalon

Mattheus 26:31

Wat is die getuienis wat jy ontvang

Hebreërs 11:1-7

Hy is die versoening van ons sondes

1 Johannes 2

Hy is die Een wat my hoof ophef

Psalm 3:4

Vasmaak aan Christus

Romeine 15

Vinnige oorsig oor Jesus in die Ou Testament – Nr 6

Psalm 2:1-12

Wonderbare Raadsman

Jesaja 9:5

Rots en Bergvesting

Psalm 31

Jesus die Leeu van die stam van Juda

Genesis 49:9-11; Hebreërs 2:14-16 en Openbaring 5:5-10
,

Soek ek my eie belang of dié van Jesus Christus

Hebreërs 12 en 1 Korinthiërs 1: 9 en 30

Die Woord word Vlees

Psalm 19 : 1-14

Sewe Eienskappe van God se Stem

Psalm 29

Nr 1 in die vroue reeks – Die Maagd Maria

Lukas 1:26-38

Nr 2 in die vroue reeks – Marta en Maria

Lukas 10:38-42 en Johannes 12:1-3 en Markus 14:3-8

Nr 3 in die vroue reeks – Maria Magdalena

Johannes 20:11-18 en Lukas 8:1-3

Vier punte van rus rondom die werking van die Heilige Gees

Johannes 13: 14 -17

Pligte van vroue en mans

1 Petrus 3: 1-7

The Glory of God

Exodus 40: 33-35

Nr 4 in die vroue reeks – Prominente vroue in Simson se lewe

Rigters 13

Die hel is ‘n realiteit

Lukas 16:22-29

Nr 5 in die vroue reeks – Ester en Isebel

1 Konings 21:25,1 en 2 Konings, Ester 7 en Hebreërs 6:13-20

Die Heerlikheid van die Here

Lukas 2:4-14

Hebreërs – reeks nr 1

Hebreërs 1

Hebreërs – reeks nr 2

Hebreërs 2 en 3

Hebreërs – reeks nr 3

Hebreërs 7 – Melgisedek

Hebreërs – reeks nr 4

Hebreërs 9:13-14

Hebreërs – reeks nr 5

Hebreërs 6

Hebreërs – reeks nr 6

Hebreërs 10

Hebreërs – reeks nr 7

Hebreërs 10

Hebreërs – reeks nr 8

Hebreërs 11:23-27

Hebreërs – reeks nr 9

Hebreërs 12: 1-2