Kort gedagtes

Rut

Rigters 21: 25 en Rut

Miga 7

Psalm 23

Esegiël 47

Genesis 11

Mattheus 11

Filippense 2

Die Volmaakte Lam

Psalm 31

Filippense 3

2 Kronieke 8

Jesus verskyn aan 4 groepe mense

Lukas 2

Lukas 19

Jesaja 55

Spreuke 18

Hebreërs 13

Daniël 3

1 Timotheus 6

Daniël 7

Dissipelskap kom nie sonder ‘n prys nie

Hebreërs 3 en 4 /h1>

Jeremia 6 en 8 /h1>

Filippense 1: 9 – 11 /h1>

Filippense 1 /h1>

Filippense 3:14 /h1>

Genesis 3 /h1>

God van die onmoontlike /h1>

Jesaja 49/h1>

Johannes 1/h1>

Johannes 11: 40 en 41/h1>

Lukas 22/h1>

Markus 10/h1>

Mattheus 4:19/h1>

Mattheus 13/h1>

Prediker 9: 14 en 15 /h1>

Psalm 16/h1>

Psalm 90/h1>

Psalm 119 – Deel 1/h1>

Psalm 119 – Deel 2/h1>

Psalm 119 – Deel 3/h1>

Psalm 119 – Deel 4/h1>

Psalm 119 – Deel 5/h1>

Psalm 28:8/h1>

Rigters 11/h1>

Waarom is dit so belangrik dat Jesus fisies opgestaan het?/h1>

Miga 7:9/h1>